Condoleance Helena Boyaci

Lieve kinderen, jongeren, ouders en ouderen,

Met groot verdriet moeten wij jullie mededelen dat Helena Boyaci vandaag 21 juni is overleden.

Vanavond zal er in de zaal van De Moeder Gods Mariakerk een condoleance/herdenking plaatsvinden vanaf 19:00 uur.

Het speciale gebed wat gepland stond voor vanavond gaat helaas niet door. In plaats van het speciale gebed zullen wij de kerk vanaf 18:00 uur openstellen voor iedereen om een kaars aan te steken of een moment te nemen van stilte en gebed.

Namens onze Kasho/Pastoor Yuhanes BarSaliba, het kerkbestuur en de hele gemeenschap van De Moeder Gods Mariakerk wensen wij de familie en nabestaanden onze condoleances en heel veel sterkte.

Maar Jezus zei: ‘Ik ben de opstanding en het leven. Wie in Mij gelooft zal leven, ook wanneer hij sterft, en ieder die leeft en in Mij gelooft zal nooit sterven. ’
Johannes 11:25-26

Speciale gebedsavond voor Helena Boyaci

Lieve kinderen, jongeren, ouders en ouderen. Wij nodigen jullie dinsdag 21 juni allen uit om deel te nemen aan een bijzonder avondgebed voor Helena Boyaci die nu aan het vechten is voor haar leven na een ernstig ongeval.

Het avondgebed begint om 18:30 in De Moeder Gods MariaKerk (inloop vanaf 18:00 voor diegene die een kaars wil aansteken) en eindigt om 19:00 uur. Daarna is er aansluitend bijbelstudie voor de jongeren om 19:00 zoals elke dinsdag. Iedereen is van harte welkom om naar de kerk te komen om gezamenlijk en krachtig te bidden

🙏🙏🙏

Algemene Leden Vergadering

Zoals al enkele weken in de zondagse preek is aangekondigd, en ook te zien is op enkele posters op het terrein van de kerk, zijn alle leden uitgenodigd voor de Algemene Leden Vergadering (ALV). Graag willen wij de stand van zaken met onze leden delen.

Wegens covid is deze een aantal keren uitgesteld, maar aanstaande zondag 13 maart om 19:00 uur hopen we u te mogen ontvangen in de zaal van onze kerk.

De valkuilen van Social Media

Dangers of Social Media | Destinations for Teens Mental Health

Vanuit de kerk worden twee avonden georganiseerd om u te informeren over de gevaren van social media, Whatsapp, Facebook etc. voor onze jongeren. Veel jongeren, ook bij de Suryoye, kunnen door verkeerd gebruik in ernstige problemen komen. Denk hierbij aan loverboys, sexting, verspreiden van foto’s, strafbare feiten etc.

De eerste avond op 24 februari, is speciaal voor de jongeren. Op deze avond zullen Skilzz, Abuna, de jeugdagent, jeugd-BOA en de vertrouwenspersoon voor onze gemeenschap aanwezig zijn. De avond is gericht op het informeren over de gevaren, wat je kunt doen om problemen te voorkomen, maar ook wat je kunt doen als er al een probleem is.

Op 28 februari wordt het onderwerp door dezelfde organisaties behandeld, speciaal voor ouders.

Beide bijeenkomsten vinden plaats in de zaal van onze kerk.

Inloop is vanaf 18:30 uur. Aanvang is om 19 uur, einde om 21 uur.