Verlenging bestuurstermijn met 1 jaar

Omdat kerkbesturen wegens corona misschien onvoldoende in staat waren gesteld hun doelen te verwezenlijken, heeft Zijne Eminentie Sehidna Mor Polikarpus de kerken in Nederland gevraagd hun bestuurstermijn met 1 jaar te verlengen.

Onze kerk heeft haar eigen statuten. Hierin is geregeld dat besturen voor 3 jaar worden benoemd. Het zittend bestuur heeft geen principiele bezwaren tegen de toezegging van Sehidna en heeft evenzo respect voor de eigen statuten.

Vanuit de besturen van de kerken wordt ook het kloosterbestuur gevormd. Daarom is het belangrijk dat ook daarin stabiliteit en continuiteit zijn gewaarborgd.

Daarom heeft het zittend bestuur er vrede mee wanneer de verkiezingen voor het kerkbestuur met een jaar worden uitgesteld, maar nog liever luisteren we naar onze leden.

Wanneer u bezwaar heeft tegen het uitstellen van de verkiezingen voor het kerkbestuur met een jaar, spreekt u ons aub aan of stuur ons een email. Doe dat graag vóór 25 oktober zodat we tijd hebben om eventuele andere akties te nemen.

Hieronder de brief van Zijne Eminentie.

Abuna Chori Gabriel Kaya is overleden

Vandaag, donderdag 23 september is in de Heer, onze geliefde Abuna Chori Gabriel Kaya in het bijzijn van zijn vrouw Nisané al zijn kinderen overleden.

Wij wensen de hele familie en de hele gemeenschap veel kracht en sterkte met dit grote verlies.

Moge hij rusten in vrede. Sluthé Aman.

Het programma van de komende dagen ziet er als volgt uit:

  • Zondag 26 september 18 uur tot 21 uur: Hazza in de zaal van de Moeder Gods Mariakerk in Hengelo
  • Maandag 27 september 18 uur tot 21 uur: Hazza in de zaal van de Moeder Gods Mariakerk in Hengelo
  • Dinsdag 28 september 19 uur tot 21 uur: Eerste helft van de uitvaart in de Moeder Gods Mariakerk in Hengelo. Hier worden de eerste 2 van de 4 teshmeshyothé van de uitvaart gehouden.
  • Donderdag 30 september om 13 uur: Tweede helft van de uitvaart in de Mariakerk van het Mor Ephrem klooster.

Vanaf zondagavond 18 uur zal Abuna Chori Gabriel Kaya in de Moeder Gods Mariakerk in Hengelo zijn opgebaard. Tijdens de hazza en maandag en en dinsdag van 12 uur tot 21 uur is de kerk geopend. U kunt gedurende deze tijd afscheid van hem nemen.

Bij de deur van de Moeder Gods Mariakerk, achterin de kerk is een ruimte ingericht waar u ook vandaag al een kaarsje kunt aansteken

Iedereen is uitgenodigd de Hazza te komen bezoeken en de uitvaart bij te wonen.

Om de toestroom van mensen veilig te kunnen laten verlopen is parkeren op het terrein van de kerk niet mogelijk. U kunt parkeren op het terrein van de ROC, bij de oude ATC velden, of bij het winkelcentrum Groot-Driene.

De huthro is gedurende deze tijd gesloten en zal vrijdag 1 oktober weer open zijn voor het publiek.

Hetho du Slibo

Dinsdag 14 september herdenken wij het Heilige Kruis. Ter gelegenheid daarvan houden wij de dienst (Qurobo Alohoyo) vandaag om 18:00 uur en zal de avonddienst (slutho d’Ramsho) om 16:00 uur plaatsvinden. De ochtenddienst van 14 september houden wij vandaag om 18:00 uur.

Na de Qurobo Alohoyo is er een mogelijkheid voor een ieder van jullie om gezellig na te zitten in de tuin van de kerk met een groot kampvuur bij het kruis.

Wij hebben als kerk hiervoor gekozen, omdat deze dag op een doordeweekse dag valt. We willen iedereen de gelegenheid geven om deel te laten nemen aan de dienst.

Tot vanavond!

Kerkdienst dinsdag 7 september

Woensdag 8 september is het de geboortedag van de Heilige Maria Moeder Gods. Ter gelegenheid daarvan houden wij de dienst (Qurobo Alohoyo) op dinsdag 7 september om 19:00 uur en zal de avonddienst (slutho d’Ramsho) om 16:00 uur plaatsvinden. De ochtenddienst van 8 september houden wij op dinsdag 7 september om 19:00 uur.

Wij hebben als kerk hiervoor gekozen, omdat deze dag op een doordeweekse dag valt en we ieder de gelegenheid willen geven om deel te laten nemen aan de dienst.