De kerkdiensten worden hervat!

Wij zijn verheugd u mede te delen dat a.s. Zondag 5 juli de deuren van de kerk opengaan voor de kerkdiensten.
Uiteraard zullen de maatregel van de overheid nageleefd worden en zal er anderhalf meter afstand gehouden moeten worden.
De dienst begint om 08.00 uur en iedereen is welkom. Zodra de kerk vol is kunt u de dienst volgen op het scherm in de grote zaal. Ook daar zal rekening worden gehouden met dezelfde maatregelen.

Graag zien wij u zondag in de kerk en vragen wij u de instructies van het bestuur te respecteren om onnodige problemen met handhaving te voorkomen.

In Gods naam verblijven wij.

Hervatting kerkdienst

Vanaf zondag 5 juli kan de kerk weer leden ontvangen voor de kerkdienst. We zijn dan gebonden aan maximaal 100 personen in de kerk, en 100 personen in de zaal naast de kerk. In de zaal naast de kerk zal beeld en geluid van de kerk te zien zijn. Leden van de kerkraad zullen u ter plekke begeleiden of instrueren.

Zodra de plekken vol zijn, wordt niemand meer toegelaten.

Belangrijk zijn volgende punten:

 • Heeft u corona, voelt u zich ziek of zwak, blijf dan aub thuis
 • We raden u sterk aan een mondkapje te dragen
 • Op de kerkbanken wordt de 1,5 meter regel toegepast
 • De Shlomo wordt gegeven zonder handen-schudden
 • Tijdens de dienst wordt er niet gecollecteerd, u kunt uw donatie achter in de kerk of in de zaal in de mand doen
 • Na de kerkdienst is er geen koffie of thee

Luistert u aub naar de instructies van de bestuursleden/handhavers.

Lahmo

Tot nader order, en in ieder geval tot 1 september, is er geen mogelijkheid voor het geven van Lahmo. De naamgedachtenis (9 of 40 dagen of jaar) kunt u aan iemand van de kerkraad of aan de Ghuri mededelen, zodat de Ghuri deze kan gedenken in zijn gebeden. In plaats van het delen van brood, vragen wij u een donatie over te maken.

Huwelijken en doopsels

Huwelijksinzegeningen, kunnen net als doopsels gewoon plaatsvinden, mits maximaal 25 personen en de 1,5 meter regel wordt nageleefd. Vanaf 1 juli kunnen 90 gasten aanwezig zijn bij uw doopsel of huwelijksinzegening.

Donaties

Sinds enige tijd is de kerk gesloten geweest, en hoewel enkele kosten zijn vergoed door de overheid, ontbreekt het de kerk aan inkomsten. Ook wordt niet gecollecteerd, in plaats daarvan bestaat de mogelijkheid uw donatie over te maken op het bekende bankrekeningnummer.

Kerkdiensten hervat

Sinds enkele weken worden in de Mariakerk weer kerkdiensten gehouden. Omdat we nog steeds gehouden zijn aan het maximum van 30 personen, zijn hierbij alleen Shamoshe toegestaan.

Vanaf 1 juli verwachten we met 100 mensen in de kerk te kunnen. Hoe we de toegang dan gaan regelen zullen we binnenkort kenbaar maken.

Corona

Vanwege de corona-crisis, zijn alle evenementen van overheidswege tot 1 september geannuleerd. Dit betekent in ieder geval dat tot 1 september:

 • Geen kerkdiensten op zon- en feestdagen plaats vinden
 • Geen kerkschool op de zaterdagen
 • De herdenking van de Genocide op 14 juni niet op het terrein van de Mariakerk zal plaatsvinden
 • De Shahro van Yuldath-Aloho op 14 augustus is geannuleerd

Maatregelen Corona

Naar aanleiding van de aangescherpte maatregelen uitgevaardigd door het Bisdom uit naam van aartsbisschop Mor Polycarpus Augin Aydin, zijn met onmiddellijke ingang, tot 1 april 2020 de volgende maatregelen van kracht:

 • Alle kerkdiensten zijn geannuleerd. De kerk is gesloten.
 • Madrassé is gesloten.
 • Salon is gesloten.
 • Rouwplechtigheden, begrafenissen en herdenkingen dienen zoveel mogelijk in besloten (familie)kring plaats te vinden.

Wat de situatie na 1 april zal zijn, hangt af van de ontwikkelingen die nauwlettend in de gaten worden gehouden.

UPDATE (op 6-april 2020):

De maatregelen zijn verlengd tot 28 april 2020.
Het kerkbestuur heeft daarom besloten dat er geen paasdiensten zullen plaatsvinden.
Tevens is er geen mogelijkheid voor het ontvangen van de Heilige Communie / Faghro.
Ernstig zieken kunnen contact opnemen met abuna Ghuri, dan wordt van geval tot geval bekeken wat en hoe hiervoor een oplossing kan worden gevonden.

Algemene Leden Vergadering

De inperkende maatregelen van het kabinet om het coronavirus in te dammen leiden ertoe dat de aangekondigde Algemene Leden Vergadering van 22 maart 2020 niet zal doorgaan.

Op de ALV zou onze kandidaad-kuhno Yuhanes BarSaliba zich aan de gemeenschap presenteren. Daarnaast zou de kerkraad de resultaten van 2019 presenteren.

Wanneer de ALV zal plaatsvinden wordt bekend gemaakt zodra dat mogelijk is.