Kerkbestuur

Het kerkbestuur van de Mariakerk bestaat uit momenteel uit 9 personen en wordt om de drie jaar democratisch door de gemeenschap gekozen tot een maximum van 12. Het kerkbestuur is verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken van de kerk zoals het beheren van de inkomsten en uitgaven, het zorg dragen voor de kerkschool, het doorvoeren van verbeteringen, het onderhouden van contacten met andere geloofsgemeenschappen en met de gemeente Hengelo, en het ondersteunen van de pastoor.

Hanna Yilmaz – Voorzitter

Ferit Serti – Secretaris

Sander Gauro – Penningmeester

Habib Faal

Kerim Kaya

Malki Geelo

Nuri Akfidan

Sabo Acar

Semir Caglan

Shlomo
Shlomo