Kerkbestuur

Het kerkbestuur van de Mariakerk bestaat uit 11 personen en wordt om de drie jaar democratisch door de gemeenschap gekozen tot een maximum van 12. Het kerkbestuur is verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken van de kerk zoals het beheren van de inkomsten en uitgaven, het zorg dragen voor de kerkschool, het doorvoeren van verbeteringen, het onderhouden van contacten met andere geloofsgemeenschappen en met de gemeente Hengelo, en het ondersteunen van de pastoor.

Voorzitter
Birsel Altin-Cakici
Vice-voorzitter
Hanna Yilmaz
Secretaris
Ferit Serti
Penningmeester
Orhan Elia
Vice-penningmeester
Sander Gauro
Vice-secretaris
Nuri Akfidan
Bestuurslid
Sabo Acar
Bestuurslid
Habib Faal
Bestuurslid
Malki Geelo
Bestuurslid
Kerim Kaya
Bestuurslid
Semir Caglan