Voortgang Bouwproject

Enige tijd geleden hebben we een thema avond over de bouw gehouden en een oproep gedaan voor hulp bij ons bouwproject. We zijn verheugd dat zoveel mensen zich hebben aangemeld om samen met ons de handen uit de mouwen te steken en hun stempel op dit project te willen drukken.

Inmiddels zijn we vol enthousiasme gestart met het project en hebben we de taken verdeeld over drie groepen, elk met een specifieke focus. Allereerst hebben we de bouwgroep, die zich bezighoudt met de technische aspecten, zoals het opstellen van bouwtekeningen en het plannen van de constructie. Deze gedreven groep experts zorgt ervoor dat het gebouw straks voldoet aan alle vereisten en dat het een solide en duurzame structuur krijgt.

Daarnaast hebben we de organisatiegroep, die verantwoordelijk is voor het opstellen van het Programma van Eisen. Ook spelen zij een cruciale rol in het coördineren van de communicatie en het versterken van de onderlinge band tussen de verschillende groepen. Met hun organisatorische vaardigheden zorgen ze ervoor dat iedereen op één lijn blijft en dat het project soepel verloopt.

Ten slotte hebben we de financiële groep, die zich buigt over de financiële aspecten van het project. Zij berekenen welke financiële mogelijkheden er zijn, stellen een begroting op en zoeken naar potentiële financieringsbronnen. Door hun inzet en expertise zorgen zij ervoor dat het bouwproject financieel haalbaar is en dat we de nodige middelen hebben om dit prachtige project te realiseren.

Samen vormen deze drie groepen een hecht team dat gedreven is om het bouwproject van de Moeder Gods Mariakerk te realiseren. We zijn enorm dankbaar voor de inzet en toewijding van alle deelnemers. Samen zullen we dit project tot een succes maken en een nieuw thuis creëren dat het hart van onze gemeenschap zal versterken.

Houd onze website nauwlettend in de gaten voor de laatste updates over het bouwproject. We zullen regelmatig nieuwe informatie delen om je op de hoogte te houden van de voortgang en ontwikkelingen. Hieronder vind je een overzicht van alle updates:

Updates & Nieuws Bouwproject