Het Kerkbestuur

Vanaf 1 januari 2023 is er een nieuw kerkbestuur gevormd met 12 bestuursleden. We willen iedereen die zich heeft aangemeld bedanken voor hun interesse en inzet. Hoewel we niet iedereen konden selecteren, waarderen we het enorm dat zoveel mensen bereid waren om hun tijd en energie te investeren in de kerk.

Het nieuwe kerkbestuur zal zich richten op het versterken van de gemeenschap, het ondersteunen van de leden en het waarmaken van de missie en visie van de kerk. Dit zullen we doen door het aanbieden van relevante en uitdagende activiteiten en diensten, het betrekken van leden bij de besluitvorming en het onderhouden van een open en transparante communicatie met de gemeenschap.

Het kerkbestuur is verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken van de kerk zoals het beheren van de inkomsten en uitgaven, het zorg dragen voor de madrashto, het doorvoeren van verbeteringen, het onderhouden van contacten met andere geloofsgemeenschappen en met de gemeente Hengelo, en het ondersteunen van de pastoor.

We zijn ervan overtuigd dat door samen te werken en te bouwen aan onze gemeenschap, we de missie en visie van de kerk kunnen waarmaken en een positief verschil kunnen maken in de levens van onze leden en in de wereld om ons heen.

Het kerkbestuur 2023:
Habib Faal – Voorzitter
Nuri Akfidan – Vice Voorzitter
Hanna Yilmaz – Vice Voorzitter
Sander Gauro – Penningmeester
Musa Elyo – 2e Penningmeester
Ferit Serti – Secretaris
Rosa Turan – 2e Secretaris
Sabo Acar – Bestuurslid
Semir Caglan – Bestuurslid
Hatune Tunc – Bestuurslid
Elyas Coskun – Bestuurslid
Isa Altunkaynak – Oud bestuurslid

Takenverdeling:

GebouwbeheerSemir
BruiloftzaalHatune, Sabo, Elyas
(voor zaalreserveringen kunt u bellen naar: 06 511 321 91 (Elyas))
HudroSabo, Elyas
MadrashtoRosa, Habib, Abuna
VrouwenraadSabo, Hatune
JongerenraadHatune, Musa, Elyas, Abuna
Kerkdienst – binnenSabo, Hatune
Kerkdienst – buitenNuri, Ferit
Sociale commissieHatune, Hanna, Elyas, Sabo
AlarmwachtSabo, Ferit
Uitvaartverzekering Hanna
Gemeente contactHatune, Habib
MediaRosa, Ferit, Abuna