Projecten

Kerkrenovatie

De kerk is toe aan een opfrisbeurt. Momenteel is het bestuur aan het inventariseren wat hierin moet worden meegenomen. Gedacht wordt aan:

  • Renovatie en herstofferen van de banken
  • Herstellen van breuken en vlekken
  • Verven van wanden
  • Plaatsen van beeldschermen voor het volgen van de kerkdienst

In 2020 hopen we een begin te maken met dit plan.

Pastooropvolging

Hoe trots we zijn op onze Guri Gabriel, dat hij onze gemeenschap al 38 jaar heeft geleid. Ook al wil zijn hart graag zijn werk voortzetten, zijn gezondheid laat dit steeds minder toe. Daarom heeft hij het bestuur gevraagd zijn opvolging op te starten.

In mei 2019 heeft het bestuur daarom een oproep gedaan naar kandidaten. Hieruit is helaas geen reactie gekomen.

Momenteel vinden verkennende gesprekken plaats met een kandidaat die door Sehidna Mor Polycarpus is voorgesteld.

Madrassé Nieuwe Stijl

Vanaf september 2019 is Madrassé nieuwe stijl ingevoerd.

Dit betekent nieuw lesmateriaal, waarbij de focus ligt op het leren van Turoyo, zodat ook ouders van kinderen hun kinderen kunnen ondersteunen met de lessen. Na het leren van Turoyo komt het Kthobonoyo. Het lesmateriaal is laagdrempelig door visuele toevoegingen, en het maximaal fonetisch schrijven.

Jeugd

De jeugd is onze toekomst. Als bestuur willen we er alles aan doen de jeugd te stimuleren activiteiten voor elkaar en voor anderen te organiseren. Een actieve betrokkenheid, niet alleen via het Syrisch-Orthodox Jongeren Platform (SOJP) van de Dayro, maar ook decentraal vanuit onze eigen jongeren zullen de ondersteuning vinden vanuit het kerkbestuur. De jongeren moeten het echter wel zelf doen.

Modernisatie Salon / Madrassé

Naast de kerk en de bruiloftzaal hebben we een bijgebouw die momenteel wordt gebruikt als ontspanningsruimte en kaartclub, en zaterdags tevens als kerkschool dienst doet. Het gebouw voldoet feitelijk niet aan de wensen van deze tijd.

Dit bestuur gaat zich buigen over de functies van dit gebouw en andere gewenste functies, om vervolgens te onderzoeken hoe invulling kan worden gegeven aan deze functies met een gebouw dat de komende 50 jaar mee kan.

Zo kan worden gedacht aan het geschikt maken van het gebouw voor meerdere doelgroepen, maar ook aan verbetering van de huidige functies met een likje verf of renovatie van de toiletten.

Wanneer de plannen hiervoor concreet worden, zullen middels informatie-avonden ook de inspraak van de leden worden gevraagd.

Shlomo
Shlomo