Proefberekening Gift

Alle donaties (m.u.v. contante donaties) aan ons project zijn aftrekbaar van de belasting, wat betekent dat uw gift u financiële voordelen kan opleveren. Bij een gewone gift geldt er echter een drempelbedrag. Hier is geen overeenkomst met de kerk voor nodig.

Wilt u een periodieke gift doen dan kunt u gebruik maken van het belastingformulier ‘Overeenkomst periodieke gift in geld’. Hiermee kunt u uw gehele donatie aftrekken zonder drempel. Om een indicatie te krijgen van uw belastingvoordeel bij een periodieke gift, kunt u deze proefberekening gebruiken. Vul enkele gegevens in en krijg snel een schatting van uw mogelijke besparingen.


Ik betaal al een kerkbijdrage aan de Moeder Gods Mariakerk van Gezin (16 euro/mnd)
Individu (13 euro/mnd)
Geen lid (0 euro/mnd)

GHERMETER – De stand t/m 20-07-2024

1000000
172075.5

DONEER NÚ EN BOUW MEE AAN EEN STABIELE TOEKOMST!U doneert dit jaar nog, in 2024, via de bank of via de QR-code
Op een zondag na de mis, tekent u met een bestuurslid de vereiste overeenkomsten.

In uw belastingaangifte geeft u bij periodieke giften op:
Over het jaar 2024 (rond maart 2025)
Over het jaar 2025 (rond maart 2026)
Over het jaar 2026 (rond maart 2027)
Over het jaar 2027 (rond maart 2028)
Over het jaar 2028 (rond maart 2029)

In uw belastingaangifte telt u bij uw vermogen in Box 3 op:
Over het jaar 2024 (rond maart 2025)
Over het jaar 2025 (rond maart 2026)
Over het jaar 2026 (rond maart 2027)
Over het jaar 2027 (rond maart 2028)
Over het jaar 2028 (rond maart 2029)

U krijgt dan terug:
Over het jaar 2024 (rond juni 2025)
Over het jaar 2025 (rond juni 2026)
Over het jaar 2026 (rond juni 2027)
Over het jaar 2027 (rond juni 2028)
Over het jaar 2028 (rond juni 2029)

In totaal krijgt u terug
U betaalt daarom netto voor deze gift

Let op:
– U kunt alleen belasting terugvragen wanneer u belasting betaalt.
– Wanneer uw vermogen hoger is dan de vrijgestelde Euro 57.000 per persoon, zal uw totale teruggaaf tussen 1% en 5% lager uitvallen dan hier is berekend.
– Deze berekening geeft de huidige wetgeving weer. Het is mogelijk dat de wet wijzigt, maar daarop kunnen wij niet anticiperen.
– De kerk aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor enige directe, indirecte of gevolgschade die voortvloeit uit het gebruik van of het vertrouwen op de informatie die op deze website wordt verstrekt of door ons team wordt gegeven.