Media Richtlijnen

Welkom op de pagina met onze media richtlijnen. Bij onze Moeder Gods Mariakerk stellen we hoge eisen aan ons gebruik van media, zodat we de heiligheid van onze kerk kunnen behouden en een respectvolle en harmonieuze omgeving kunnen creëren voor alle leden van onze gemeenschap. Op deze pagina kun je onze richtlijnen vinden voor het gebruik van media binnen onze kerk.

Als lid van onze Syrisch-Orthodoxe kerk zijn we geroepen om ons te houden aan de richtlijnen van ons geloof en om ons te gedragen met eerbied en integriteit. De volgende richtlijnen kunnen dit ondersteunen:

  1. Gebruik media met mate: Beperk mediagebruik tot een gezonde hoeveelheid. Het is gemakkelijk om overweldigd te raken door de constante stroom van informatie die via media wordt verstrekt en om te veel tijd te besteden aan het consumeren van media. Het kan leiden tot afleiding van andere belangrijke activiteiten en relaties en vooral de relatie tot God. Het is daarom belangrijk om bewust te zijn van hoeveel tijd je besteedt aan het consumeren van media en om dit op een gezonde manier te beheren.
  2. Respecteer de privacy van anderen: Voordat je foto’s of video’s deelt van andere mensen op sociale media, vraag dan altijd om toestemming. Zorg ervoor dat je de privacy van anderen respecteert en geef nooit persoonlijke informatie over anderen zonder hun toestemming.
  3. Gebruik media op een verantwoorde manier: Gebruik sociale media en andere online platformen op een manier die respectvol is naar anderen en in lijn is met ons geloof. Vermijd het verspreiden van geruchten of het deelnemen aan online conflicten.
  4. Toon eerbied voor ons geloof: Respecteer de tradities en rituelen van onze Syrisch Orthodoxe Kerk. Gebruik media op een manier die respectvol is naar ons geloof en onze rituelen.