Visie, Strategie, Projecten

De visie van de Moeder Gods Mariakerk in Hengelo is om een warme, welkome geloofsgemeenschap te zijn die haar leden verbindt met God en met elkaar. Onze strategie is gericht op het aanbieden van relevante en uitdagende diensten en activiteiten die aansluiten bij de behoeften en interesses van onze gemeenschap. We gaan met de tijd mee en willen onze leden meer betrekken bij de kerkelijke activiteiten. We hebben ook een speciale focus op jongeren en willen hen bijstaan in hun spirituele groei en ontwikkeling.

Op dit moment hebben we een aantal lopende projecten, waaronder het opzetten van commissies, jongerengroepen, onderhoud van de kerk en haar bijgebouwen, het organiseren van vrijwilligersdiensten en het versterken van onze online aanwezigheid. We hopen op deze manier de gemeenschap te versterken en te verbinden en iedereen te helpen om hun spirituele leven te verdiepen.