Gezondheid abuna Ghori

Woensdagavond 30 september is abuna Ghori Gabriel Kaya opgenomen in het ziekenhuis met ernstige ademhalingsklachten. Dankzij de gebeden van alle gelovigen, en de goede zorg van het ziekenhuispersoneel, is hij inmiddels flink opgeknapt.

Op zijn uitdrukkelijke wens en die van zijn vrouw en kinderen, heeft het kerkbestuur moeten beloven de priesterwijding van Shamosho Yuhanes van 11 oktober aanstaande, niet te verschuiven.

Natuurlijk respecteren wij zijn wens, maar nog liever wensen wij de aanwezigheid van onze geliefde abuna Ghori op de priesterwijding.

Omdat zijn gezondheid binnen 1 dag na de opname zo is verbeterd, hebben wij goede hoop dat hij op 11 oktober voldoende zal zijn hersteld om in goede gezondheid de priesterwijding bij te wonen. Zondag gaan we op basis van het herstelproces en prognose van abuna Ghori, uiteraard in samenspraak met abuna Ghori en shamosho BarSaliba een definitief besluit nemen.

Bid voor hem en alle zieken.

De komende diensten

Vanwege de toegenomen aantal besmettingen in onze gemeenschap is in samenspraak met de GGD besloten de Kerk, Madrassé en Huthro gesloten te houden tot aan de herfstvakantie.

Wat betreft de priesterwijding van 11 oktober is tevens besloten deze in sterk afgeslankte vorm te houden, waarbij alleen de direct betrokken mensen, de naaste familie van shamosho en abuna Ghori aanwezig kunnen zijn.

Om de priesterwijding en de kerkdienst toch bij u te brengen, doen we er momenteel alles aan om de gehele dienst en priesterwijding live uit te zenden op Suryoyo Sat, op Suroyo-TV, op Suboro-TV en op Facebook zodat u de dienst volledig kunt volgen.

Wij doen hierbij ook een dringend beroep op u, om zondag 11 oktober gebruik te maken van deze uitzendingen en niet naar de kerk te komen. zich te houden aan de regels opgesteld door de overheid (u vind deze hier).

Tenzij er nieuwe ontwikkelingen komen die ons dwingen anders te besluiten worden:

 • de reguliere kerkdiensten hervat vanaf zondag 17 oktober,
 • de Madrassé weer open vanaf zaterdag 24 oktober,
 • de Huthro weer open vanaf 12 oktober

Wij wensen een ieder Gods kracht toe om deze tijden gezond te doorstaan.

Mariakerk voor twee weken gesloten

Onlangs is ons ter ore gekomen dat mensen uit onze gemeenschap het corona virus hebben opgelopen. Om verdere verspreiding te voorkomen heeft het bestuur besloten de kerk in ieder geval te sluiten op zondag 20 en zondag 27 september. Behalve de kerk, zijn ook de kerkschool en de kaartvereniging gesloten.

Of de kerk zondag 4 oktober open zal zijn, zullen we zo spoedig mogelijk laten weten.

Update

Op advies van de GGD zal de kerk en andere activiteiten op het kerkterrein tot en met 4 oktober gesloten zijn.

Priesterwijding Yuhanes BarSaliba

Yuhanes BarSaliba zal op 11 oktober 2020 worden gewijd tot priester voor de Heilige Moeder Gods Mariakerk van Hengelo.

Wegens de overheidsmaatregelen is de toegang beperkt tot de leden van de Mariakerk Hengelo of op persoonlijke uitnodiging. Heeft u een persoonlijke uitnodiging ontvangen, dan kunt u uw aanwezigheid bij de priesterwijding registreren via het contact-formulier bovenaan deze pagina.

Wegens covid-19 zijn we bij overheidswege gehouden aan enkele maatregelen. Voordat u naar Hengelo reist, controleert u aub deze website voor de meest recente maatregelen.

Huidige Covid-19 maatregelen

Ten allen tijde 1.5 meter afstand tot anderen
Registreren van aanwezigen van naam, adres, telefoon en gezondheidsverklaring

De Shahro van 2020

De Shahro van Yuldath Aloho van 15 augustus, hebben we elk jaar op de avond van de 14e feestelijk met elkaar ingeleid. Dit jaar wordt wegens corona helaas iets anders dan normaal.

Allereerst is om kruisbesmettingen te voorkomen, het terrein van de kerk alleen open voor de eigen kerkleden. Dit jaar zijn er ook geen speeltoestellen voor de kinderen en geen buitenkraampjes, en overal zal gelet worden op de 1,5m afstand maatregel.

Om 18:00 uur hebben de jongeren van het SOJP een bijbelstudie. De koptische priester Daniel Kerolles zal komen uitleggen waarom hij heeft gekozen voor de Syrisch-Orthodoxe kerk.

Om 20:00 uur begint de kerkdienst en duurt tot ongeveer 22:00 uur.

Daarna zijn de jongeren van de Mariakerk allen uitgenodigd achter de bruiloftzaal, om te genieten van een samenzijn rond een kampvuur.

Voor de jongste leden, de kinderen onder de 12 à 13 jaar, en voor de leden boven de 25 tot 30 jaar, wordt er behalve de kerkdienst niets bijzonders georganiseerd. Het terrein van de kerk is natuurlijk wel open voor deze leden om elkaar te zien en spreken onder het genot van een kopje thee, koffie of ranja.

Yuhanes BarSaliba wordt Kasho van de Heilige Mariakerk

Op de Algemene Leden Vergadering van 19 juli 2020 is de keuze van Yuhanes BarSaliba als opvolger van Ghori Gabriel Kaya als priester van de gemeenschap, door de leden van de Mariakerk bevestigd.

Het kerkbestuur is blij met de keuze van de leden en feliciteert zowel Yuhanes alsook alle leden van de Mariakerk.

Op zondag 2 augustus wordt de volgende stap gezet richting Yuhanes’ priesterschap met zijn wijding tot Shamosho Evangoloyo door zijne eminentie Mor Polycarpus Augin Aydin in onze kerk.

Alle leden van de Mariakerk zijn van harte uitgenodigd de wijding bij te wonen, welke aansluitend aan de zondagmis wordt voltrokken.

Vanwege de corona-maatregelen is het aantal zitplaatsen in de kerk beperkt. Daarom zal de kerkelijke wijding in de zaal van de kerk kunnen worden gevolgd. Ook daar wordt de 1,5m maatregel toegepast, evenals buiten op het kerkplein. Volg aub de aanwijzingen op van de regelaars ter plekke.

Na de wijding is er koffie en thee.

De kerkdiensten worden hervat!

Wij zijn verheugd u mede te delen dat a.s. Zondag 5 juli de deuren van de kerk opengaan voor de kerkdiensten.
Uiteraard zullen de maatregel van de overheid nageleefd worden en zal er anderhalf meter afstand gehouden moeten worden.
De dienst begint om 08.00 uur en iedereen is welkom. Zodra de kerk vol is kunt u de dienst volgen op het scherm in de grote zaal. Ook daar zal rekening worden gehouden met dezelfde maatregelen.

Graag zien wij u zondag in de kerk en vragen wij u de instructies van het bestuur te respecteren om onnodige problemen met handhaving te voorkomen.

In Gods naam verblijven wij.

Hervatting kerkdienst

Vanaf zondag 5 juli kan de kerk weer leden ontvangen voor de kerkdienst. We zijn dan gebonden aan maximaal 100 personen in de kerk, en 100 personen in de zaal naast de kerk. In de zaal naast de kerk zal beeld en geluid van de kerk te zien zijn. Leden van de kerkraad zullen u ter plekke begeleiden of instrueren.

Zodra de plekken vol zijn, wordt niemand meer toegelaten.

Belangrijk zijn volgende punten:

 • Heeft u corona, voelt u zich ziek of zwak, blijf dan aub thuis
 • We raden u sterk aan een mondkapje te dragen
 • Op de kerkbanken wordt de 1,5 meter regel toegepast
 • De Shlomo wordt gegeven zonder handen-schudden
 • Tijdens de dienst wordt er niet gecollecteerd, u kunt uw donatie achter in de kerk of in de zaal in de mand doen
 • Na de kerkdienst is er geen koffie of thee

Luistert u aub naar de instructies van de bestuursleden/handhavers.

Lahmo

Tot nader order, en in ieder geval tot 1 september, is er geen mogelijkheid voor het geven van Lahmo. De naamgedachtenis (9 of 40 dagen of jaar) kunt u aan iemand van de kerkraad of aan de Ghuri mededelen, zodat de Ghuri deze kan gedenken in zijn gebeden. In plaats van het delen van brood, vragen wij u een donatie over te maken.

Huwelijken en doopsels

Huwelijksinzegeningen, kunnen net als doopsels gewoon plaatsvinden, mits maximaal 25 personen en de 1,5 meter regel wordt nageleefd. Vanaf 1 juli kunnen 90 gasten aanwezig zijn bij uw doopsel of huwelijksinzegening.

Donaties

Sinds enige tijd is de kerk gesloten geweest, en hoewel enkele kosten zijn vergoed door de overheid, ontbreekt het de kerk aan inkomsten. Ook wordt niet gecollecteerd, in plaats daarvan bestaat de mogelijkheid uw donatie over te maken op het bekende bankrekeningnummer.

Kerkdiensten hervat

Sinds enkele weken worden in de Mariakerk weer kerkdiensten gehouden. Omdat we nog steeds gehouden zijn aan het maximum van 30 personen, zijn hierbij alleen Shamoshe toegestaan.

Vanaf 1 juli verwachten we met 100 mensen in de kerk te kunnen. Hoe we de toegang dan gaan regelen zullen we binnenkort kenbaar maken.

Corona

Vanwege de corona-crisis, zijn alle evenementen van overheidswege tot 1 september geannuleerd. Dit betekent in ieder geval dat tot 1 september:

 • Geen kerkdiensten op zon- en feestdagen plaats vinden
 • Geen kerkschool op de zaterdagen
 • De herdenking van de Genocide op 14 juni niet op het terrein van de Mariakerk zal plaatsvinden
 • De Shahro van Yuldath-Aloho op 14 augustus is geannuleerd