Project Nieuwbouw – Een nieuw Hoofdstuk begint

DONEER NÚ

Beste gemeenschap,

Wat een ongelooflijke reis hebben we samen afgelegd! Het is met immense dankbaarheid en trots dat we jullie informeren over een fantastische mijlpaal: de aankoop van het voormalige Karmelietenklooster aan de Grundellaan. Deze prestatie laat de kracht en saamhorigheid van onze gemeenschap zien, ondanks de felle concurrentie die we moesten doorstaan. Maar nu begint het echte werk pas – en we kunnen het niet zonder jullie.

Terug naar de Oorsprong: Waarom dit Project?
Laten we even teruggaan naar de oorspronkelijke redenen voor het nieuwbouwproject op het terrein van onze kerk. Het voortbestaan van onze geliefde kerk staat centraal in dit project, samen met de wens om een inclusieve en gastvrije omgeving te creëren voor alle gelovigen en betrokkenen. Ons huidige pand is verouderd, energieverslindend en ongezond om in te verblijven. Onze bloeiende en groeiende Madrashto, een bron van trots en inspiratie, wordt gehinderd door een gebrek aan geschikte ruimte. De bestaande faciliteiten voldoen simpelweg niet aan de behoeften van onze gemeenschap en onze jongeren. De noodzaak voor een nieuwe, moderne en uitnodigende ruimte is duidelijk.

Aanvankelijk waren we van plan om op eigen grond een nieuw pand te realiseren, niet alleen voor de Madrashto en Hudro, maar ook appartementen om op lange termijn inkomsten te genereren voor de kerk. Dit oorspronkelijke project zou deel uitmaken van Plan Campus Driene, en we onderzochten of het haalbaar was voor ons als kerkgemeenschap. De bouwkosten werden geschat op 8 tot 10 miljoen euro.

Nieuwe Mogelijkheden met het Karmelietenklooster
Met de komst van het Karmelietenklooster ontvouwden zich nieuwe mogelijkheden. Dit klooster biedt een veel beter alternatief dan de geplande appartementen op het kerkplein. Het behoudt essentiële functies en brengt aanzienlijke kostenbesparingen met zich mee. Bovendien kunnen we nu versneld inkomsten genereren, aangezien het klooster direct beschikbaar is voor gebruik. Het klooster biedt directe gebruiksklaarheid, wat betekent dat we geen tijd verliezen en meteen kunnen beginnen met het realiseren van onze doelen. De waardevastheid en flexibiliteit van het klooster verminderen de financiële risico’s aanzienlijk, wat ons de zekerheid geeft die we nodig hebben om met vertrouwen de toekomst tegemoet te treden. Daarnaast kan het klooster dienen als tijdelijke huisvesting voor de Madrashto tijdens de bouw van de nieuwe faciliteiten op ons eigen terrein, zodat onze madrashto activiteiten ongestoord kunnen doorgaan.

Kortom:

  • Direct gebruiksklaar: Het klooster is onmiddellijk inzetbaar, wat betekent dat we geen tijd verliezen en meteen kunnen beginnen met het realiseren van onze doelen.
  • Financiële stabiliteit: De waardevastheid en flexibiliteit van het klooster verminderen de financiële risico’s aanzienlijk. Dit geeft ons de zekerheid die we nodig hebben om met vertrouwen de toekomst tegemoet te treden.
  • Tijdelijke huisvesting voor de Madrashto: Tijdens de bouw van de nieuwe Madrashto op ons eigen terrein kan het klooster dienen als tijdelijke locatie, zodat onze activiteiten ongestoord kunnen doorgaan.

Een Samengevoegd Project met lagere Risico’s
Met één gecombineerd project – de overdracht van het Karmelietenklooster en de nieuwbouw op eigen grond – bereiken we dezelfde doelen als ons oorspronkelijke plan, maar met aanzienlijk lagere risico’s en kosten. Deze geïntegreerde aanpak stelt ons in staat om efficiënter en effectiever te werken, wat ons de mogelijkheid geeft om onze visie sneller te realiseren.

Onze focus ligt nu op het creëren van een levendig centrum voor cultuur, educatie en ontmoeting. Dit centrum zal een dynamische ontmoetingsplaats worden waar de gemeenschap samenkomt om te leren, te groeien en te vieren. De nieuwe faciliteiten voor de Madrashto, onze ouderen en jongeren zullen centraal staan en de band met de kerk versterken, wat essentieel is voor het voortbestaan en de groei van onze levendige gemeenschap.

Blik op de Toekomst
We kijken vol enthousiasme naar de toekomst, waarin we nu de mogelijkheden aan het inventariseren zijn waar het Karmelietenklooster tijdens de nieuwbouwperiode maar ook na die periode uiteindelijk voor zal dienen. Door af te stappen van de appartementen op eigen grond hebben we meer vrijheid in ons tijdschema en kunnen we het project sneller realiseren.

Wat staat ons te Wachten?

  1. Bestemming van het Klooster: In de komende periode zullen we de bestemming van het klooster uitwerken en bepalen. We streven ernaar een plek te creëren waar iedereen zich welkom voelt en waar ruimte is voor een breed scala aan activiteiten.
  2. Financiering van het project: Een van onze prioriteiten is het ophalen van de benodigde financiële middelen voor dit ambitieuze project. We zijn vastberaden om onze gemeenschap en andere belanghebbenden te betrekken bij het financieren van deze historische kans. Met uw steun kunnen we onze gezamenlijke visie omzetten in werkelijkheid en een blijvende impact creëren voor de toekomst.
  3. Voorbereidingen voor de Nieuwbouw: Deze zijn in volle gang. De verwachting is dat we in 2025 beginnen met de bouw en de oplevering in het eerste kwartaal van 2027. Deze nieuwbouw zal een moderne en duurzame omgeving bieden voor onze Madrashto en andere (culturele) gemeenschapsactiviteiten.

De Drijvende Kracht achter het Project
Het succes van dit ambitieuze project wordt gedreven door een doelgerichte organisatiestructuur, waarbij de uiteindelijke verantwoordelijkheid rust bij het kerkbestuur. Hieronder volgt een overzicht van de belangrijkste aspecten van deze structuur:

  • Stuurgroep: De stuurgroep vormt het hart van het project en bestaat uit leden van het kerkbestuur en externe adviseurs. Deze groep heeft als taak om het overkoepelende beleid en de strategieën te bepalen, evenals het bewaken van de voortgang en het nemen van belangrijke beslissingen.
  • Commissies: Verschillende commissies zijn belast met specifieke aspecten van het project, zoals financiering, bouwplanning, en gemeenschapsbetrokkenheid. Deze commissies worden voorgezeten door leden van het kerkbestuur die tevens zitting hebben in de stuurgroep. De leden van de commissies kunnen veranderen of rouleren, afhankelijk van de benodigde expertise en de fase van het project.

Deze gestructureerde aanpak zorgt voor een efficiënte samenwerking tussen alle betrokken partijen en waarborgt dat het project op koers blijft om zijn doelen te bereiken.

EEN NIEUW HOOFDSTUK BEGINT!

Met hoop in ons hart en vastberadenheid in onze stappen zetten we koers naar een toekomst vol mogelijkheden. Op 1 september 2024 staat een historisch moment voor de deur: de aankoopakte van het betoverende Karmelietenklooster aan de Grundellaan. Een mijlpaal die ons €1.9 miljoen kost, een bedrag dat zowel onze dromen als onze portemonnees uitdaagt.

Maar laten we niet vergeten, ons doel is helder: een nieuwe thuishaven creëren voor onze gemeenschap. Daarom gaat alle aandacht nu uit naar het veiligstellen van de benodigde financiële middelen. Een eerste betaling van €170.000, een teken van onze vastberadenheid, staat gepland voor 1 juli. Tegelijkertijd versnellen we de voorbereidingen voor de langverwachte nieuwbouw.

In deze cruciale fase roepen we de steun van onze gemeenschap op. Samen kunnen we bergen verzetten. Daarom lanceren we een ambitieuze fondsenwervingscampagne, met als doel om niet alleen de aankoop van het klooster te bekostigen, maar ook de bouw van ons toekomstige thuis.

Onze campagne omvat een scala aan initiatieven, van een exclusieve ‘Club van 5.000’ met persoonlijke donatiecertificaten tot persoonlijke benaderingen van bedrijven en ondernemers. We zullen kerken in heel Europa bezoeken, onze boodschap van hoop en vernieuwing verspreidend. En laten we vooral de grandioze internationale benefietavond niet vergeten, een avond vol muziek, interviews en gezelligheid, live uitgezonden.

Daarnaast blijven we niet stilzitten: we onderzoeken alle mogelijkheden voor subsidies en bieden zelfs fiscaal efficiënte leenmogelijkheden aan, om iedereen de kans te geven bij te dragen aan ons gezamenlijke doel.

Met vastberadenheid in onze harten en de steun van onze gemeenschap aan onze zijde, kijken we vol vertrouwen naar de toekomst. Samen kunnen we dit nieuwe hoofdstuk van hoop, gemeenschap en vernieuwing schrijven, want zoals abuna Yuhanes het zo mooi verwoorde; WIJ ZIJN KERK!