Moeder Gods Mariakerk

In 1977 zijn door de Heilige Synode van de Syrisch-Orthodoxe Kerk, twee bisdommen in Europa gesticht: één voor de Scandinavische landen in Södertälje in Zweden en één voor Midden-Europa in Hengelo in Nederland. Inmiddels zijn dit er in Nederland twaalf geworden, en in Hengelo maar liefst vijf.

Sehidna Mor Polykarpus Augin Aydin
Mor Polycarpus Augin Aydin
Aan het hoofd van het bisdom Nederland staat bisschop Mor Polycarpus Augin Aydin. De bisschop zetelt met enkele monniken en nonnen in het Mor Efrem klooster in Glane, nabij Enschede. In Nederland wonen nu ongeveer 15.000 Syrisch-Orthodoxen waarvan de meeste in Twente, maar ook een deel in Amsterdam en elders.

Mor Polycarpus Augin Aydin

Op 23 juni 1996 is de Mariakerk ingewijd door wijlen Mor Julius Çiçek, metropoliet van de Syrisch Orthodoxen van Midden-Europa. De gemeenschap van de Mariakerk is voortgekomen uit de St. Johannes kerk aan de Helmerstraat in Hengelo, de eerste Syrisch-Orthodoxe kerk in Europa.

Pastoor Yuhanes BarSaliba
De geestelijke leiding van de kerk is sinds 11 oktober 2020 in handen van Abuna Yuhanes BarSaliba. Hij is geboren op 11 mei 1984 in Goteborg, Zweden. In Zweden heeft hij veel werk gedaan voor de Syrisch Orthodoxe kerk, o.a. in het overkoepelend jongerenbestuur het SUKA. Ook heeft hij voor de Zweedse overheid verantwoordelijkheid gedragen voor de kerkelijke subsidies. Hij behoort tot de eerste lichting van tot-priester-gewijde-personen die in Europa zijn geboren en is daarmee een licht voor de hele Syrisch-Orthodoxe kerk.

Pastoor Yuhanes BarSaliba

Abuna Yuhanes heeft de kerkelijke leiding overgenomen van Gory Gabriël Kaya, die de Moeder Gods Mariakerk in Hengelo 39 jaar heeft gediend.

Pastoor Gory Gabriel Kaya
Gory Gabriël Kaya is geboren in het jaar 1944 in Hah, Tur-Abdin. Sinds 30 augustus 1981 was hij pastoor van de St. Johannes kerk in Hengelo. Toen de gemeenschap daar te groot werd voor het kerkgebouw, is de Mariakerk gebouwd, en is hij met het grootste deel van de gemeenschap meegekomen naar de Mariakerk. Na jaren van trouwe dienst werd hij in 1999 gewijd tot Gory-Episkopos.

Op donderdag 23 september is in de Heer, onze geliefde Abuna Chori Gabriel Kaya in het bijzijn van zijn vrouw Nisané en al zijn kinderen overleden.

Pastoor Gory Gabriel Kaya