Jongeren

De jongerenraad van de Moeder Gods Mariakerk in Hengelo is een groep van jongeren die zich inzetten voor de kerkgemeenschap en de jongeren binnen deze gemeenschap. Ze zijn aangesloten bij en/of werken nauw samen met het Syrisch-Orthodox Jongeren Platform (SOJP) van het bisdom.

De jongerenraad organiseren ook hun eigen activiteiten voor alle jongeren van onze kerkgemeenschap. Dit kunnen bijvoorbeeld filmavonden, sportevenementen of culturele activiteiten zijn. Als je ouders aangesloten zijn bij de kerk mag je aan al deze activiteiten deelnemen.

Het doel van de jongerenraad is om de jongeren van de kerkgemeenschap te verbinden en te betrekken bij de kerk en om hen te helpen hun geloof te verdiepen. Ze willen ook een positieve rolmodel zijn voor andere jongeren en bijdragen aan de groei en het welzijn van de kerkgemeenschap. Als lid van de jongerenraad kun je ook deelnemen aan het besluitvormingsproces en invloed uitoefenen op de richting en activiteiten van de jongerenraad.