Nieuwe Aanmelding

Let op: uw aanvraag moet eerst worden beoordeeld door het kerkbestuur alvorens we u als lid kunnen verwelkomen.

Een belangrijke voorwaarde voor acceptatie van uw lidmaatschap is bijv. dat uw ouders al lid zijn van de Mariakerk.

Indien uw aanmelding is geaccepteerd, ontvangt u hiervan bericht van het bestuur.

    Ik ben akkoord met het bewaren, bewerken en verdelen binnen het kerkbestuur van mijn gegevens. Ik ben ook akkoord met navraag bij andere Syrisch-Orthodoxe kerken of klooster over mijn persoon.
    Ik ga akkoord met het automatisch innen van de kerkcontributie.
    Ik ontvang graag emails om op de hoogte te blijven van gebeurtenissen in de kerk.