Abuna Chori Gabriel Kaya Fonds


Ter ere van het 40-jarig jubileum van Abuna Chori, 4 weken voor zijn overlijden, heeft zijn gemeenschap hem een fonds geschonken, het Abuna Chori Gabriel Kaya Fonds.

Op dit moment bestaat het fonds uit een giftenbus welke in de kerk hangt, naast de giftenbussen voor de armen en behoeftigen. Daarnaast kan via deze website een donatie worden gedaan voor het fonds.

Eens per jaar wordt het geld wat in het fonds binnenkomt, geschonken aan het doel van het fonds, in naam van Abuna Chori Gabriel Kaya.

Omdat Abuna Chori Gabriel Kaya bij leven, niet in staat was een doel voor het fonds te benoemen, hebben zijn kinderen een doel benoemd. In ieder geval dit jaar zullen alle donaties worden geschonken aan de Yoldath Aloho van Hah, Tur Abdin.

De familie is tot dit besluit gekomen omdat bij de bouw van de Moeder Gods Mariakerk in Hengelo in 1994/1995, op wens van Abuna Chori Gabriel Kaya, de Moeder Gods Mariakerk is genoemd naar de Yoldath Aloho (Moeder Gods) van Hah, zijn geboortedorp. Bij het storten van het fundament van onze kerk, heeft Abuna Chori een steen van de Yoldath Aloho uit Hah in het fundament van onze kerk gedrukt. Met deze handeling leek Abuna Chori onze kerk dezelfde grootsheid te wensen als de Yoldath Aloho van Hah; een toekomst van minstens 1800 jaar!

Mocht er in de toekomst een ander doel zijn dat meer behoefte heeft aan ondersteuning, zal in samenspraak tussen de familie van Abuna Chori, het kerkbestuur en de Kuhno van de Moeder Gods Mariakerk, dat nieuwe doel worden benoemd en bekend gemaakt in de kerk en op deze website. Het geld wat tot dat moment nog in beheer is, zal nog aan het ‘oude’ doel worden geschonken.

Idto d’Yoldath Aloho van Hah, Turkije

De Dayro, voorheen een kerk, heeft een lange geschiedenis. Het is een baken geweest voor de Christenen in Tur Abdin en door de eeuwen heen veel goede tijden gekend en veel ontberingen. Hah zelf is een grote stad geweest en de kerk is de zetel geweest voor verschillende Patriarchen.

De kerk wordt beschouwd als de oudste kerk ter wereld. Volgens de overlevering, passeerden de drie wijze mannen die naar Bethlehem reisden om het kindje Jezus te zien door de plek waarop het is gebouwd.

Doneren

U kunt doneren door een donatie in de giftenbus, welke hangt in de Moeder Gods Mariakerk, of door op deze knop te drukken, of door het scannen van onderstaande QR-code.