Encycliek van Mor Philoxenus van Mabbug

De heilige voorvechter van het Syrisch Orthodoxe geloof en leraar van onze apostolische traditie, Mor Philoxenus van Mabbug, wordt in het jaar 2023 speciaal geƫerd door de Syrisch Orthodoxe kerk.

In onderstaande brief van Zijne Heiligheid Mor Ignatius Afrem II, lezen wij dat een geheel jaar in het teken staat van Mor Philoxenus, 1500 jaar na zijn ontslapenis op 10 december 523.

Onze zalige patriarch nodigt ons uit om in het komende jaar in het bijzonder aandacht te schenken aan Mor Philoxenus en meer over deze heldere ster te leren. Leer over zijn leven en geschriften, hoe hij een rolmodel was voor de gelovigen in zijn tijd en hoe zijn werken ons tot op de dag van vandaag dichter bij Christus kunnen brengen.

Moge de gebeden van de heilige Mor Philoxenus dagelijks bij ons zijn en als voorspraak bij de HEER dienen. Amen

Engels PDF

Syrisch PDF

Aramees PDF

Engels Foto