Kinderdienst Palmpasen en de meivakantie

Shlomo abohe, beste ouders,


Aanstaande zondag is het Palmpasen (Ushahno, Hosanna). Vanwege de huidige coronamaatregelen willen we Palmpasen (Ushahno) met de kinderen vieren op zaterdag 24 april om 19:00 uur in de Mariakerk. Alle kinderen en kindergezinnen zijn van harte welkom op deze avond om deze ceremonie samen met ons te vieren. Voor verdere details en het programma verwijzen wij naar de onderstaande tekst en afbeelding over Ushahno. 


Daarnaast hebben de kinderen twee weken meivakantie, we beginnen na de meivakantie weer op zaterdag 15 mei. Aanstaande zaterdag is het dus de laatste madrashto dag voor de vakantie. 
Wij wensen iedereen een gezegend Palmpasen toe en alvast fijne Paasdagen gewenst! Shlome,

Malfone & Commissie

Ushahno, Hosanna, Palmpasen


Op Palmpasen vieren wij de intocht van Jezus in Jeruzalem op een veulen. Langs de weg stonden mensen die Jezus jubelend verwelkomden. De mensen spreidden hun mantels voor Hem op de weg en wuifden hem juichend toe met palmtakken waarbij ze zongen: Hosanna voor de Zoon van David! Gezegend is Hij, Die komt in den Naam des Heeren!
Ushahno labre d-David! Brich detho bashme d-Moryo!

Aanstaande zondag is het Palmpasen (Ushahno, Hosanna). Vanwege de huidige coronamaatregelen willen we Palmpasen (Ushahno) met de kinderen vieren op zaterdag 24 april om 19:00 uur in de Mariakerk. Alle kinderen en kindergezinnen zijn van harte welkom op deze avond om deze ceremonie samen met ons te vieren. De kinderdienst zal ongeveer een uur duren, tot 20:00 uur.


Tijdens de kinderdienst zal een Daura (Processie) gehouden worden met de kinderen. Het zou mooi zijn als de kinderen netjes gekleed komen en hun kaarsen bij zich hebben als ze met de Daura mee gaan lopen. Daarna zal abuna Yuhanon BarSaliba lezen uit het Evangelie en zal hij later in zijn preek iets vertellen over het feest van Ushahno. Vervolgens zal zuyoho du Slibo (verheffing van het Kruis) plaatsvinden en zullen er qole (hymnen) gezongen worden door de kinderen over Ushahno.
Verder willen we geld inzamelen voor een goed doel. Dit jaar hebben we gekozen om uw gift te doneren aan de madrashto de Yoldath Aloho in Qabre Hewore in Syrië. De kinderdienst van Ushahno wordt live gestreamd op Facebook en YouTube en is live te volgen door iedereen.


De kindergezinnen worden nadrukkelijk verzocht om zondagochtend 25 april niet naar de kerk te komen voor ‘Edo d-Ushahno, om zodoende ruimte te maken voor anderen. De zondagochtenddienst is ook live thuis digitaal te volgen via de bovengenoemde kanalen.
Wij wensen iedereen alvast een gezegende Palmpasen toe en laten wij ook met de kinderen zingen: Gezegend is Hij, Die komt in den Naam des Heeren!

Hido d'Ushahno programma