Thema 2023 – Jezus, mijn vriend

Gij zijt mijn vrienden, indien gij doet wat ik u gebied.
…maar ik heb u vrienden genoemd…

Johannes 15:14-15

Elk jaar kiest onze abuna een thema dat ons inspireert en leidt in onze kerkelijke en geestelijke diensten en activiteiten. Dit jaar is er gekozen voor het thema: “Jezus, mijn vriend.”

Dit thema is gekozen omdat de relatie met Jezus vele vormen kent; God, Heer, Herder, maar ook die van een vriend. Als we onszelf als christenen beschouwen, moeten we Jezus leren kennen als onze vriend. Dit is belangrijk, want we kunnen geen vriendschap hebben zonder elkaar te leren kennen en we kunnen onszelf geen christen noemen zonder Christus te leren kennen.

Om Jezus te leren kennen, is het nodig tijd en moeite te investeren in het opbouwen van een relatie met Hem. We moeten tijd met Hem doorbrengen, met Hem praten, Hem vragen stellen en naar Hem luisteren. Als we Hem eenmaal hebben leren kennen, kunnen we Hem een echte vriend noemen en een betekenisvolle relatie met Hem opbouwen en onderhouden.

Het thema van 2023 “Jezus, mijn vriend” volgt het vorige thema op: ‘Maar wat mij en mijn huis (gezin) betreft, wij zullen de Heere dienen!’ (Jozua 24:15). Als we voor Jezus kiezen en de Heere dienen, is de logische volgende stap dat we Hem ook leren kennen en als onze vriend beschouwen.

Laten we dit jaar samen het thema “Jezus, mijn vriend” omarmen en onze relatie met Hem versterken. Laat ons Hem leren kennen als onze vriend en Hem betrekken bij alle aspecten van ons leven. Opdat wij samen kunnen groeien in ons geloof en onze vriendschap met Jezus.

Klik op de link voor de preek van abuna Yuhanes over het thema:
https://www.youtube.com/watch?v=BsygO3PVBWk