Veranderingen in Kerkelijke Activiteiten voor Jongeren en Jongvolwassenen

Beste jongeren en jongvolwassenen!

We willen jullie graag informeren over de volgende veranderingen met betrekking tot onze kerkelijke activiteiten:

  • De Vrijdagavonden met het nieuwe concept Jongvolwassenen 18+ stoppen helaas in de regelmatige vorm. Dit betekent dat er niet langer elke vrijdagavond een activiteit is in de vorm die was.
  • Ter vervanging zullen er op sommige vrijdagen (misschien niet iedere vrijdag) wel activiteiten zijn, maar niet op dezelfde vaste manier en met dezelfde inhoud. We zullen proberen jullie voor elke vrijdag dat er iets gehouden wordt te informeren over de geplande datum, de activiteit en de leeftijdsgroep.
  • Als gezamenlijke activiteit gaan we aanstaande vrijdag 19 april samen als kerk, priester, diakenen, jongeren, jongvolwassenen – iedereen die wil – naar onze zusterkerk en buurkerk Mor Augin in Hengelo om hun shahro te vieren. Het programma bestaat uit Qurobo Alohoyo om 19:00 uur en daarna met qole, levensverhaal en hapjes & drankjes. Hoewel deze activiteit niet door ons wordt georganiseerd, is de activiteit zelf dat we samen, collectief, naar Mor Augin gaan en de shahro van hun heilige vieren. Meer informatie over de shahro volgt – maar iedereen is welkom!

We bedanken Team Vrijdagavond voor de tijd en moeite die ze tot nu toe hebben geïnvesteerd, en ook iedereen die heeft gesteund of geholpen.

Abuna Yuhanes BarSaliba met de Jongerenraad.