Zondagsschool

Moeder Gods Mariakerk start met de zondagsschool!

Wij merken dat sommige ouders op zondagochtend niet de gelegenheid hebben om in alle rust van de kerkdienst te genieten. Zorgen maken over de eigen kinderen op dat
moment maakt dat de concentratie niet volledig op de dienst kan worden gericht.
Daarom starten wij vanaf zondag 5 maart tijdens de zondagochtenddienst met zondagsschool voor kinderen van 4 tot 11 jaar, van 09:30 tot het einde van de dienst (de groep zal voor de Fagro de kerk binnengaan en voorin plaats nemen*). Op dat moment zal een aantal vrijwilligers onder leiding van Cecilia Oran-Acar de kinderen ontvangen in het gebouw van de madrashto en hen meenemen in leuke Bijbelthema’s.
Om dit initiatief te laten slagen, verzoeken wij u de aanwezigheid van uw kind* uiterlijk de vrijdag (minimaal 2 dagen) voor de kerkdienst door te geven via WhatsApp op het volgende nummer: +31 6 87794472**

De ouders hebben er op verschillende vlakken baat bij. Enerzijds kunnen zij in alle rust en concentratie de kerkdienst bijwonen, anderzijds leren de kinderen veel over de Bijbel en de kerk. Een mooi initiatief van Cecilia, dat wij omarmd hebben.
Wij wensen haar heel veel succes en plezier. Ook dit is weer een mooie stap voorwaarts in de ontwikkeling van onze kerk.

*Ziet u erop dat uw dochters een hoofddoek bij zich hebben voor wanneer ze de kerk binnengaan.
**Let op: aanmelden kan alleen via whatsapp! Er is geen zondagsschool tijdens de zomervakantie.