Aanmeldingen nieuw bestuur

De bestuurstermijn loopt ten einde. Per 1 januari 2023 begint de nieuwe bestuurstermijn voor de komende drie jaar.

Wil je je aanmelden, dan kan dat bij Abuna Yuhanes BarSaliba (tel: 06 57 50 75 75). De inschrijving is geopend van 1 september en sluit op 30 september om 23:59 uur.

AANMELDEN VERKIEZING BESTUUR 2023 – 2025

VOORWAARDEN:

 1. Lid van de Moeder Gods Mariakerk en daarmee van de Syrisch Orthodoxe gemeenschap
 2. Op 1 januari 2023 ben je 25 jaar of ouder
 3. Je hebt geen achterstand in de betaling van de kerkbijdrage
 4. Je bent minstens 2 jaar lid van de Moeder Gods Mariakerk
 5. Je bent zedelijk en deugdzaam
 6. Als lid van het bestuur woon je de zondagse dienst bij
 7. Je bent niet actief in een politieke of godsdienstige partij of beweging die op enigerlei wijze tegen de leer of principes van de kerk is
 8. Kandidaten moeten minimaal het Aramees en het Nederlands beheersen
 9. Een kandidaat moet een Verklaring Omtrent Gedrag kunnen overhandigen als daar om gevraagd wordt

EISEN VOOR TOEKOMSTIGE INSTALLATIE:

1. De kandidaat dient van onbesproken gedrag te zijn. Indien gevraagd dient de kandidaat een verklaring van goed gedrag te overleggen die verkregen kan worden bij de gemeente van de woonplaats.

2. De kandidaat moet het huishoudelijk reglement ondertekenen en accepteren.

HUISHOUDELIJK REGELEMENT

 1. Het bestuur wordt officieel, extern vertegenwoordigd door de voorzitter, vice voorzitter, penningmeester en de secretaris of de vergadering moet anders hebben besloten.
 2. In de Bisdom-raad wordt de Moeder Gods Mariakerk vertegenwoordigd door 2 personen, die het Bestuur onder haar leden uitzoekt. De aartsbisschop kan additioneel personen oproepen voor een specifieke taak.
 3. Interviews en andere uitingen in het openbaar (krant, televisie, etc.) zonder overleg en toestemming in de vergadering zijn ten strengste verboden en kunnen tot directe decharge voeren.
 4. Financiële zaken groter dan 500,- moeten altijd door de vergadering goedgekeurd worden.
 5. Kasopnames en kasstorting moet door minimaal 2 bestuursleden gebeuren (deze worden door vergadering aangesteld).
 6. Het kasgeld en administratie wordt minimaal door de penningmeester, huismeester/koster en een derde persoon beheerd
 7. Inkomsten en uitgaven in/uit het kasboek moeten minimaal door 2 parafen van een der bovenstaande personen goedgekeurd zijn (Zondagse collecte, Verhuur zaal kerk, inkoop goederen zaal kerk, giften, madrashto, etc.)
 8. Bestuursleden zijn aanwezig op de zondagse dienst en andere diensten, uitzonderingen door omstandigheden (bijv. ziekte, vakantie, bruiloften, ploegendienst, verzorging, etc.) moeten ruim van tevoren worden gemeld aan de overige bestuursleden. Bestuursleden nemen deel aan de koffie en thee bediening indien er een beroep op hem gedaan wordt (bijv. corvee lijst).
 9. Als bestuurslid ben je aanwezig op de vergaderingen, uitzonderingen door omstandigheden (bijv. ziekte, vakantie, bruiloften, ploegendienst, verzorging, etc.) moeten vooraf aan de voorzitter worden gemeld.
 10. Het bestuur van de Moeder Gods Mariakerk kent geen financiële vergoedingen voor haar bestuurders en haar taken in welke vorm dan ook (reis & verblijfkosten). Uitzonderingen hierop zijn acties die met goedkeuring van de vergadering (dus niet alleen dagelijks bestuur of voorzitter) uitgevoerd moeten worden (internationale collectes, officiele vertegenwoordiging etc.)
 11. Bovenstaande geldt ten allen tijde of de ALV moet anders hebben besloten.