Abuna Chori Gabriel Kaya is overleden

Vandaag, donderdag 23 september is in de Heer, onze geliefde Abuna Chori Gabriel Kaya in het bijzijn van zijn vrouw Nisané al zijn kinderen overleden.

Wij wensen de hele familie en de hele gemeenschap veel kracht en sterkte met dit grote verlies.

Moge hij rusten in vrede. Sluthé Aman.

Het programma van de komende dagen ziet er als volgt uit:

  • Zondag 26 september 18 uur tot 21 uur: Hazza in de zaal van de Moeder Gods Mariakerk in Hengelo
  • Maandag 27 september 18 uur tot 21 uur: Hazza in de zaal van de Moeder Gods Mariakerk in Hengelo
  • Dinsdag 28 september 19 uur tot 21 uur: Eerste helft van de uitvaart in de Moeder Gods Mariakerk in Hengelo. Hier worden de eerste 2 van de 4 teshmeshyothé van de uitvaart gehouden.
  • Donderdag 30 september om 13 uur: Tweede helft van de uitvaart in de Mariakerk van het Mor Ephrem klooster.

Vanaf zondagavond 18 uur zal Abuna Chori Gabriel Kaya in de Moeder Gods Mariakerk in Hengelo zijn opgebaard. Tijdens de hazza en maandag en en dinsdag van 12 uur tot 21 uur is de kerk geopend. U kunt gedurende deze tijd afscheid van hem nemen.

Bij de deur van de Moeder Gods Mariakerk, achterin de kerk is een ruimte ingericht waar u ook vandaag al een kaarsje kunt aansteken

Iedereen is uitgenodigd de Hazza te komen bezoeken en de uitvaart bij te wonen.

Om de toestroom van mensen veilig te kunnen laten verlopen is parkeren op het terrein van de kerk is dan niet mogelijk. U kunt parkeren op het terrein van de ROC, bij de oude ATC velden, of bij het winkelcentrum Groot-Driene.

De huthro is gedurende deze tijd gesloten en zal vrijdag 1 oktober weer open zijn voor het publiek.

Hetho du Slibo

Dinsdag 14 september herdenken wij het Heilige Kruis. Ter gelegenheid daarvan houden wij de dienst (Qurobo Alohoyo) vandaag om 18:00 uur en zal de avonddienst (slutho d’Ramsho) om 16:00 uur plaatsvinden. De ochtenddienst van 14 september houden wij vandaag om 18:00 uur.

Na de Qurobo Alohoyo is er een mogelijkheid voor een ieder van jullie om gezellig na te zitten in de tuin van de kerk met een groot kampvuur bij het kruis.

Wij hebben als kerk hiervoor gekozen, omdat deze dag op een doordeweekse dag valt. We willen iedereen de gelegenheid geven om deel te laten nemen aan de dienst.

Tot vanavond!

Kerkdienst dinsdag 7 september

Woensdag 8 september is het de geboortedag van de Heilige Maria Moeder Gods. Ter gelegenheid daarvan houden wij de dienst (Qurobo Alohoyo) op dinsdag 7 september om 19:00 uur en zal de avonddienst (slutho d’Ramsho) om 16:00 uur plaatsvinden. De ochtenddienst van 8 september houden wij op dinsdag 7 september om 19:00 uur.

Wij hebben als kerk hiervoor gekozen, omdat deze dag op een doordeweekse dag valt en we ieder de gelegenheid willen geven om deel te laten nemen aan de dienst.

40 en 25 Jarig Jubileum

De Jubileavieringen zijn uitegsteld. Onderstaande data zijn dus onjuist.

Zoals u allen weet is het deze maand 40 jaar geleden dat Abuna Gori was beëdigd tot priester voor Mor Yuhanen in Hengelo.
Vorige maand was ook de Moeder Gods Mariakerk 25 jaar geleden ingezegend door mnoho Sehidna Julius Cicek.
Dit zijn beide prachtige jubilea van en voor onze hele gemeenschap, van ons allemaal.
Ondanks corona gaan we beiden, met Gods zegen, feestelijk vieren.
Ter ere van Abuna Gori’s jubileum wordt vrijdag 27 augustus een besloten receptie georganiseerd. Deze is alleen op uitnodiging. Genodigden zijn onder andere enkele bisschoppen, afgevaardigden van de Nederlandse Suryoye-kerken, alle huidige en voormalig bestuursleden van onze kerk, burgemeester en wethouders van Hengelo, en persoonlijke gasten en familie van Abuna Gori.
Speciaal noemen we ook de voormalig bestuursleden. Dankzij hun tijd en inzet hebben wij deze mijlpaal bereikt.
De receptie wordt live uitgezonden op YouTube en Facebook van de Mariakerk, op 27 augustus vanaf 19.30 uur tot 21.30 uur.
Voor de leden van onze kerk willen we ook een feestelijk samenzijn organiseren. Op zondag 29 augustus, na de kerkdienst, dus vanaf ongeveer 11 uur, kunnen alle leden van onze kerk gezellig samen de dag doorbrengen. Voor eten en drinken wordt gezorgd. Met Gods zegen bestaat dan ook de kans om Abuna Gori te feliciteren met zijn jubileum. Het feest wordt afgesloten met het avondgebed in de kerk, dus rond 17 uur.
Ook wordt, met Gods zegen, een dag georganiseerd speciaal voor de shamoshe met Abuna Gori.
Tegelijk moeten we ook zeggen dat de gezondheid van Abuna Gori momenteel niet heel goed is. Daarom is het bovenstaande onder voorbehoud van Abunas gezondheid.

Jubileum 40 jaar Abuna Gori, 25 jaar Moeder Gods Mariakerk

Eind augustus wordt het 40 jaar geleden dat Abuna Gori is beëdigd tot priester van Mor Yohanun, de eerste Syrisch-Orthodoxe kerk van Europa.

Behalve het jubileum van Abuna Gori, viert de Moeder Gods Mariakerk ook een jubileum; het is 25 jaar geleden dat deze kerk is ingezegend door weilen Mor Julius Cicek, destijds aartsbisschop van de Syrisch Orthodoxe kerk voor “bisdom Europa”.

Beide gebeurtenissen gaan we gepast vieren.

Het is onze bedoeling om eind augustus een besloten receptie te organiseren voor Abuna Gori’s jubileum, welke ook Live wordt uitgezonden op onze kanalen You-tube en Facebook.

Daarnaast willen we een groot feest geven voor alle leden van onze kerk. Natuurlijk zijn er al goede ideeën voor deze gelegenheden, maar omdat het jubileum van ons allen is, staan wij open voor ideeën die u wellicht mocht hebben. U kunt een bestuurslid aanspreken met uw idee, of deze in onderstaand formulier aan ons doorgeven.