Nieuwjaarsgroet van Abuna Yuhanes BarSaliba

Met het volgend nieuwjaarsgebed van pastoor Herman Joseph Kappen van Münster uit 1883, wil ik jullie allemaal een gezegend en gelukkig nieuwjaar wensen. Zoals het nieuwjaarsgebed uitdrukt, leggen wij de helft van de verantwoordelijkheid voor een goed jaar bij God – en de andere helft bij onszelf om goed te zijn en goed te doen!

Moge Gods zegen jullie jaar van 2022 verrijken!
Abuna Yuhanes BarSaliba

Neujahrsgebet, des Pfarrers von St. Lamberti zu Münster aus dem Jahre 1883

Herr, setze dem Überfluss Grenzen,
und lasse die Grenzen überflüssig werden.

Lasse die Leute kein falsches Geld machen,
und auch das Geld keine falschen Leute.

Nimm den Ehefrauen das letzte Wort,
und erinnere die Männer an ihr erstes.

Schenke unseren Freunden mehr Wahrheit,
und der Wahrheit mehr Freunde.

Bessere solche Beamte, Geschäfts-und Arbeitsleute, die wohl tätig, aber nicht wohltätig sind.

Gib den Regierenden gute Deutsche,
und den Deutschen eine gute Regierung.

Herr, sorge dafür, dass wir alle in den Himmel kommen,
aber nicht sofort.

(Vrij vertaald)

Heer, stel grenzen aan overvloed,
en laat de grenzen overbodig worden.

Laat mensen niet verkeerd geld verdienen,
en laat geld ook niet verkeerde mensen maken.

Neem het laatste woord van de vrouwen,
en herinner de mannen aan hun eerste.

Schenk onze vrienden meer waarheid,
en de waarheid meer vrienden.

Beter ambtenaren, zakenlieden en arbeiders die werkzaam zijn,
maar weinig schenken.

Geef de overheid goede burgers,
en de burgers een goede overheid.

Heer, zorg ervoor dat we allemaal naar de hemel gaan,
maar niet meteen.

Correctie Agenda Kerstweek

Vanwege de lockdown zijn er 2 wijzigingen in de eerder geplaatste agenda gekomen:

 • Donderdag 16:00 tot 17:00 is er een eucharistieviering/Kurobo
  Aansluitend van 17:00 tot 19:00 uur kunt u Communie/Faghro ontvangen
  Voor het ontvangen van de Faghro, graag 3 uur van tevoren niets eten of drinken.
 • De wake voor de overledenen van vrijdag 24 december vervalt.
  In plaats daarvan wordt aansluitend aan het avondgebed een half uur in de kerk gezeten.

Tijden van de kerkdiensten tijdens de kerstperiode

Hier vindt u de agenda van de kerkdiensten rondom kerst.

Houdt alstublieft rekening met elkaar; voelt u zich niet lekker, volg ons dan live via Youtube of Facebook. In de kerk gaan maximaal 5 mensen op 1 bank, tenzij mensen uit hetzelfde gezin. Iedereen in de kerk moet een zitplaats hebben. Als de kerk vol is, kunt u de dienst ook volgen vanuit de kerkzaal naast de kerk.

ALV uitgesteld

Vanwege de verscherpte covid maatregelen vond het kerkbestuur het niet verantwoord de aangekondigde ALV van 21 november aanstaande door te laten gaan.

We hadden u graag op de hoogte gebracht van de huidige stand van zaken omtrent de financien, het ledenbestand, de plannen van de gemeente rondom onze kerk, de huthro etc.

Zodra de maatregelen het toestaan zullen we een nieuwe ALV plannen.

Verlenging bestuurstermijn met 1 jaar

Omdat kerkbesturen wegens corona misschien onvoldoende in staat waren gesteld hun doelen te verwezenlijken, heeft Zijne Eminentie Sehidna Mor Polikarpus de kerken in Nederland gevraagd hun bestuurstermijn met 1 jaar te verlengen.

Onze kerk heeft haar eigen statuten. Hierin is geregeld dat besturen voor 3 jaar worden benoemd. Het zittend bestuur heeft geen principiele bezwaren tegen de toezegging van Sehidna en heeft evenzo respect voor de eigen statuten.

Vanuit de besturen van de kerken wordt ook het kloosterbestuur gevormd. Daarom is het belangrijk dat ook daarin stabiliteit en continuiteit zijn gewaarborgd.

Daarom heeft het zittend bestuur er vrede mee wanneer de verkiezingen voor het kerkbestuur met een jaar worden uitgesteld, maar nog liever luisteren we naar onze leden.

Wanneer u bezwaar heeft tegen het uitstellen van de verkiezingen voor het kerkbestuur met een jaar, spreekt u ons aub aan of stuur ons een email. Doe dat graag vóór 25 oktober zodat we tijd hebben om eventuele andere akties te nemen.

Hieronder de brief van Zijne Eminentie.

Abuna Chori Gabriel Kaya is overleden

Vandaag, donderdag 23 september is in de Heer, onze geliefde Abuna Chori Gabriel Kaya in het bijzijn van zijn vrouw Nisané al zijn kinderen overleden.

Wij wensen de hele familie en de hele gemeenschap veel kracht en sterkte met dit grote verlies.

Moge hij rusten in vrede. Sluthé Aman.

Het programma van de komende dagen ziet er als volgt uit:

 • Zondag 26 september 18 uur tot 21 uur: Hazza in de zaal van de Moeder Gods Mariakerk in Hengelo
 • Maandag 27 september 18 uur tot 21 uur: Hazza in de zaal van de Moeder Gods Mariakerk in Hengelo
 • Dinsdag 28 september 19 uur tot 21 uur: Eerste helft van de uitvaart in de Moeder Gods Mariakerk in Hengelo. Hier worden de eerste 2 van de 4 teshmeshyothé van de uitvaart gehouden.
 • Donderdag 30 september om 13 uur: Tweede helft van de uitvaart in de Mariakerk van het Mor Ephrem klooster.

Vanaf zondagavond 18 uur zal Abuna Chori Gabriel Kaya in de Moeder Gods Mariakerk in Hengelo zijn opgebaard. Tijdens de hazza en maandag en en dinsdag van 12 uur tot 21 uur is de kerk geopend. U kunt gedurende deze tijd afscheid van hem nemen.

Bij de deur van de Moeder Gods Mariakerk, achterin de kerk is een ruimte ingericht waar u ook vandaag al een kaarsje kunt aansteken

Iedereen is uitgenodigd de Hazza te komen bezoeken en de uitvaart bij te wonen.

Om de toestroom van mensen veilig te kunnen laten verlopen is parkeren op het terrein van de kerk niet mogelijk. U kunt parkeren op het terrein van de ROC, bij de oude ATC velden, of bij het winkelcentrum Groot-Driene.

De huthro is gedurende deze tijd gesloten en zal vrijdag 1 oktober weer open zijn voor het publiek.