ALV uitgesteld

Het kerkbestuur wilde graag 21 maart de Algemene Leden Vergadering (ALV) organiseren. Vanwege de huidige overheidsmaatregelen en het uitblijven van versoepelingen, zal dit nog niet mogelijk zijn.

Zodra het weer mogelijk is zullen wij u hiervan op de hoogte brengen.

Lockdown onrust

Gewaardeerde kerkleden van onze Moeder Gods Mariakerk te Hengelo, zoals jullie weten is een aantal steden dit weekend opgeschud door de demonstraties in verband met de recente overheidsmaatregelen. Er zijn allerlei oproepen van jongeren, mogelijk ook van onze kerkgemeenschap, om zich ook in Hengelo te verzamelen, een protestgeluid te laten horen of gewoon opstandig te zijn.

Als kerkbestuur begrijpen we dat de beperkingen die we moeten verduren zwaar zijn. We hebben er ook begrip voor dat mensen erkenning willen voor het offer dat ze geven met het naleven van de overheidsmaatregelen. Echter, vernielingen aanrichten en angst zaaien zoals de afgelopen avonden is gebeurd, moeten we komende tijd echt voorkomen. Zelfs met de beste bedoelingen, als mensen vreedzaam samen willen komen, kan dat zomaar omslaan tot iets heel grimmigs.

Beste ouders, wij vragen u, praat met uw kinderen en vraag ze gehoor te geven aan de avondklok en aan de overheidsmaatregelen. Weet dat er streng wordt gehandhaafd en hoge boetes worden uitgedeeld!

Nederland biedt onder normale omstandigheden voldoende mogelijkheden te protesteren of je stem te laten horen. Laten we geduld hebben, en vertrouwen hebben in God.

In Christus,

Het bestuur van de Moeder Gods Mariakerk te Hengelo

Kerkdiensten tijdens de Lockdown

Zoals ook afgelopen zondag is aangekondigd, zullen vanaf komende zondag 24 januari, totdat het weer mogelijk wordt, de zondagse kerkdiensten alleen via onze live-stream te volgen zijn (Facebook of YouTube).

Houd de website in de gaten voor wijzigingen en updates.

Graag wil ik u nogmaals vragen veelvuldig gebruik te maken van de donatiemogelijkheid op onze website. U kunt deze QR-code scannen of erop klikken.

Maak hier ook gebruik van voor Kurboné, Sehrané de zondagse collecte of algemene giften.

Hier kunt u de 12e brief van Sehidna Mor Polycarpus betreffende corona downloaden gericht tot alle leden van de Syrisch-Othodoxe kerk.

Gebedstijden

Download hier de gebedstijden voor de komende periode.

De kinderdienst van kerstavond en de dienst op kerstochtend worden live gestreamd op Facebook en Youtube. De kerk heeft vanwege de 1,5m maatregel een zeer beperkte capaciteit. Als de kerk vol is vragen wij u naar huis te gaan; we mogen geen gebruik maken van de bruiloftzaal. Wij waarderen het zeer als u de diensten daarom thuis wilt bijwonen.

U kunt zich niet meer inschrijven voor de kinderkerstviering op kerstavond.

Overlijden Mor Selwanos Boutros Al-Nehmeh

Het Syrisch-Orthodox Patriarchaat van Antiochië en het gehele Oosten doet bedroeft bericht van het overlijden van Mor Selwanos Boutros Al-Nehme, aartsbisschop van Homs, Hama, Tartous en omgeving.

Hij stierf op de avond van maandag 7 december 2020 in Damascus, Syrië.

Sluthé Aman.

Gezondheid abuna Ghori

Woensdagavond 30 september is abuna Ghori Gabriel Kaya opgenomen in het ziekenhuis met ernstige ademhalingsklachten. Dankzij de gebeden van alle gelovigen, en de goede zorg van het ziekenhuispersoneel, is hij inmiddels flink opgeknapt.

Op zijn uitdrukkelijke wens en die van zijn vrouw en kinderen, heeft het kerkbestuur moeten beloven de priesterwijding van Shamosho Yuhanes van 11 oktober aanstaande, niet te verschuiven.

Natuurlijk respecteren wij zijn wens, maar nog liever wensen wij de aanwezigheid van onze geliefde abuna Ghori op de priesterwijding.

Omdat zijn gezondheid binnen 1 dag na de opname zo is verbeterd, hebben wij goede hoop dat hij op 11 oktober voldoende zal zijn hersteld om in goede gezondheid de priesterwijding bij te wonen. Zondag gaan we op basis van het herstelproces en prognose van abuna Ghori, uiteraard in samenspraak met abuna Ghori en shamosho BarSaliba een definitief besluit nemen.

Bid voor hem en alle zieken.

De komende diensten

Vanwege de toegenomen aantal besmettingen in onze gemeenschap is in samenspraak met de GGD besloten de Kerk, Madrassé en Huthro gesloten te houden tot aan de herfstvakantie.

Wat betreft de priesterwijding van 11 oktober is tevens besloten deze in sterk afgeslankte vorm te houden, waarbij alleen de direct betrokken mensen, de naaste familie van shamosho en abuna Ghori aanwezig kunnen zijn.

Om de priesterwijding en de kerkdienst toch bij u te brengen, doen we er momenteel alles aan om de gehele dienst en priesterwijding live uit te zenden op Suryoyo Sat, op Suroyo-TV, op Suboro-TV en op Facebook zodat u de dienst volledig kunt volgen.

Wij doen hierbij ook een dringend beroep op u, om zondag 11 oktober gebruik te maken van deze uitzendingen en niet naar de kerk te komen. zich te houden aan de regels opgesteld door de overheid (u vind deze hier).

Tenzij er nieuwe ontwikkelingen komen die ons dwingen anders te besluiten worden:

  • de reguliere kerkdiensten hervat vanaf zondag 17 oktober,
  • de Madrassé weer open vanaf zaterdag 24 oktober,
  • de Huthro weer open vanaf 12 oktober

Wij wensen een ieder Gods kracht toe om deze tijden gezond te doorstaan.

Mariakerk voor twee weken gesloten

Onlangs is ons ter ore gekomen dat mensen uit onze gemeenschap het corona virus hebben opgelopen. Om verdere verspreiding te voorkomen heeft het bestuur besloten de kerk in ieder geval te sluiten op zondag 20 en zondag 27 september. Behalve de kerk, zijn ook de kerkschool en de kaartvereniging gesloten.

Of de kerk zondag 4 oktober open zal zijn, zullen we zo spoedig mogelijk laten weten.

Update

Op advies van de GGD zal de kerk en andere activiteiten op het kerkterrein tot en met 4 oktober gesloten zijn.

Priesterwijding Yuhanes BarSaliba

Yuhanes BarSaliba zal op 11 oktober 2020 worden gewijd tot priester voor de Heilige Moeder Gods Mariakerk van Hengelo.

Wegens de overheidsmaatregelen is de toegang beperkt tot de leden van de Mariakerk Hengelo of op persoonlijke uitnodiging. Heeft u een persoonlijke uitnodiging ontvangen, dan kunt u uw aanwezigheid bij de priesterwijding registreren via het contact-formulier bovenaan deze pagina.

Wegens covid-19 zijn we bij overheidswege gehouden aan enkele maatregelen. Voordat u naar Hengelo reist, controleert u aub deze website voor de meest recente maatregelen.

Huidige Covid-19 maatregelen

Ten allen tijde 1.5 meter afstand tot anderen
Registreren van aanwezigen van naam, adres, telefoon en gezondheidsverklaring

De Shahro van 2020

De Shahro van Yuldath Aloho van 15 augustus, hebben we elk jaar op de avond van de 14e feestelijk met elkaar ingeleid. Dit jaar wordt wegens corona helaas iets anders dan normaal.

Allereerst is om kruisbesmettingen te voorkomen, het terrein van de kerk alleen open voor de eigen kerkleden. Dit jaar zijn er ook geen speeltoestellen voor de kinderen en geen buitenkraampjes, en overal zal gelet worden op de 1,5m afstand maatregel.

Om 18:00 uur hebben de jongeren van het SOJP een bijbelstudie. De koptische priester Daniel Kerolles zal komen uitleggen waarom hij heeft gekozen voor de Syrisch-Orthodoxe kerk.

Om 20:00 uur begint de kerkdienst en duurt tot ongeveer 22:00 uur.

Daarna zijn de jongeren van de Mariakerk allen uitgenodigd achter de bruiloftzaal, om te genieten van een samenzijn rond een kampvuur.

Voor de jongste leden, de kinderen onder de 12 à 13 jaar, en voor de leden boven de 25 tot 30 jaar, wordt er behalve de kerkdienst niets bijzonders georganiseerd. Het terrein van de kerk is natuurlijk wel open voor deze leden om elkaar te zien en spreken onder het genot van een kopje thee, koffie of ranja.