Algemene Leden Vergadering

Zoals al enkele weken in de zondagse preek is aangekondigd, en ook te zien is op enkele posters op het terrein van de kerk, zijn alle leden uitgenodigd voor de Algemene Leden Vergadering (ALV). Graag willen wij de stand van zaken met onze leden delen.

Wegens covid is deze een aantal keren uitgesteld, maar aanstaande zondag 13 maart om 19:00 uur hopen we u te mogen ontvangen in de zaal van onze kerk.