Algemene Ledenvergadering 2023

Beste leden,

Wij willen u van harte uitnodigen voor de algemene ledenvergadering van onze kerk, die zal plaatsvinden op zondag 26 maart om 19:30 uur (inloop vanaf 19:00 uur). De vergadering wordt gehouden in de grote zaal van onze kerk.

Tijdens deze vergadering willen we met u een aantal belangrijke onderwerpen bespreken, zoals de voortgang van onze lopende projecten en onze financiële situatie.

Wij willen graag uw mening en ideeën horen om onze kerk verder te verbeteren en te laten groeien. Uw aanwezigheid en bijdrage aan de vergadering zijn daarom erg waardevol.

Wij hopen u op zondag 26 maart te mogen begroeten en zien uit naar een vruchtbare en constructieve vergadering.

Met vriendelijke groet,

De Kerkraad