ALV uitgesteld

Vanwege de verscherpte covid maatregelen vond het kerkbestuur het niet verantwoord de aangekondigde ALV van 21 november aanstaande door te laten gaan.

We hadden u graag op de hoogte gebracht van de huidige stand van zaken omtrent de financien, het ledenbestand, de plannen van de gemeente rondom onze kerk, de huthro etc.

Zodra de maatregelen het toestaan zullen we een nieuwe ALV plannen.