Biecht en Berouw: Een Uitnodiging tot Innerlijke Rust

Eervolle gemeenschap – groot en klein, maar vooral jeugd en jongvolwassenen.

Abuna Yuhanes zal voor Kerstmis speciale tijden reserveren voor individuele biechten. Tijdens deze momenten zal Abuna beschikbaar zijn in zijn kantoor in de kerk.

Om een afspraak te maken, schrijf je naar Abuna via WhatsApp op 0657507575.
Een biecht mag niet langer dan 30 minuten duren. Elke sessie duurt daarom maximaal 30 minuten.
Elke onderstaande dag is er een avondgebed van 16:00-16:30 uur.

Woensdag 20 december
14:30-16:00 en 18:30-19:30 uur
Donderdag 21 december
14:30-16:00 en 18:30-20:30 uur
Vrijdag 22 december
14:30-16:00 en 18:30-20:00 uur

Bereid je voor op de biecht door eerst berouw te tonen, de vergeving van God te zoeken en een diepere verbondenheid met Hem te verlangen. Meng je berouw met gebed. Maak een lijst van zonden die je wilt belijden en reflecteer op (en markeer) de zonden die je het meest belasten. De lijst hoef je niet aan Abuna te geven, maar is bedoeld om het gesprek te vergemakkelijken en voorbereid te zijn.

Moge God je vasten, gebeden en berouw aanvaarden. God is goed, genadig en barmhartig. Kom tot Hem!

“Nader tot God en Hij zal tot jou naderen.” (Jakobus 4:8)

Jezus zegt: “Kom tot Mij, allen die vermoeid en belast zijn, en Ik zal u rust geven.” (Matteüs 11:28)