Bijzondere Algemene Ledenvergadering

Beste leden van de Moeder Gods Mariakerk, 

U bent van harte uitgenodigd voor een bijzondere Algemene Ledenvergadering op maandag 29 april, na de hasho, om ongeveer 20:30 uur. Tijdens deze vergadering zullen we ons exclusief richten op het besluit tot het aanschaffen van een gebouw en gaan we over tot stemmen.

Let op: alleen leden van 18 jaar of ouder zijn stemgerechtigd. We verwelkomen uw aanwezigheid en uw actieve deelname.

De kerkraad