De valkuilen van Social Media

Dangers of Social Media | Destinations for Teens Mental Health

Vanuit de kerk worden twee avonden georganiseerd om u te informeren over de gevaren van social media, Whatsapp, Facebook etc. voor onze jongeren. Veel jongeren, ook bij de Suryoye, kunnen door verkeerd gebruik in ernstige problemen komen. Denk hierbij aan loverboys, sexting, verspreiden van foto’s, strafbare feiten etc.

De eerste avond op 24 februari, is speciaal voor de jongeren. Op deze avond zullen Skilzz, Abuna, de jeugdagent, jeugd-BOA en de vertrouwenspersoon voor onze gemeenschap aanwezig zijn. De avond is gericht op het informeren over de gevaren, wat je kunt doen om problemen te voorkomen, maar ook wat je kunt doen als er al een probleem is.

Op 28 februari wordt het onderwerp door dezelfde organisaties behandeld, speciaal voor ouders.

Beide bijeenkomsten vinden plaats in de zaal van onze kerk.

Inloop is vanaf 18:30 uur. Aanvang is om 19 uur, einde om 21 uur.