Gezondheid abuna Ghori

Woensdagavond 30 september is abuna Ghori Gabriel Kaya opgenomen in het ziekenhuis met ernstige ademhalingsklachten. Dankzij de gebeden van alle gelovigen, en de goede zorg van het ziekenhuispersoneel, is hij inmiddels flink opgeknapt.

Op zijn uitdrukkelijke wens en die van zijn vrouw en kinderen, heeft het kerkbestuur moeten beloven de priesterwijding van Shamosho Yuhanes van 11 oktober aanstaande, niet te verschuiven.

Natuurlijk respecteren wij zijn wens, maar nog liever wensen wij de aanwezigheid van onze geliefde abuna Ghori op de priesterwijding.

Omdat zijn gezondheid binnen 1 dag na de opname zo is verbeterd, hebben wij goede hoop dat hij op 11 oktober voldoende zal zijn hersteld om in goede gezondheid de priesterwijding bij te wonen. Zondag gaan we op basis van het herstelproces en prognose van abuna Ghori, uiteraard in samenspraak met abuna Ghori en shamosho BarSaliba een definitief besluit nemen.

Bid voor hem en alle zieken.

De komende diensten

Vanwege de toegenomen aantal besmettingen in onze gemeenschap is in samenspraak met de GGD besloten de Kerk, Madrassé en Huthro gesloten te houden tot aan de herfstvakantie.

Wat betreft de priesterwijding van 11 oktober is tevens besloten deze in sterk afgeslankte vorm te houden, waarbij alleen de direct betrokken mensen, de naaste familie van shamosho en abuna Ghori aanwezig kunnen zijn.

Om de priesterwijding en de kerkdienst toch bij u te brengen, doen we er momenteel alles aan om de gehele dienst en priesterwijding live uit te zenden op Suryoyo Sat, op Suroyo-TV, op Suboro-TV en op Facebook zodat u de dienst volledig kunt volgen.

Wij doen hierbij ook een dringend beroep op u, om zondag 11 oktober gebruik te maken van deze uitzendingen en niet naar de kerk te komen. zich te houden aan de regels opgesteld door de overheid (u vind deze hier).

Tenzij er nieuwe ontwikkelingen komen die ons dwingen anders te besluiten worden:

  • de reguliere kerkdiensten hervat vanaf zondag 17 oktober,
  • de Madrass√© weer open vanaf zaterdag 24 oktober,
  • de Huthro weer open vanaf 12 oktober

Wij wensen een ieder Gods kracht toe om deze tijden gezond te doorstaan.