Informatie per 29 oktober ’23

Vandaag wordt er in ons bisdom NL collecte inzameling voor onze Syrisch Orthodoxe Kerk en bisdom in BraziliĆ« onder de leiding van ZE Mor Sewerius Malke Mourad om een bisschopszetel “beth mqomo di hasyutho” te kunnen bouwen in Sao Paolo in BraziliĆ«. Het bestuur informeert hoe dit wordt gedaan.

Aanstaande zondag, 29 oktober, wordt de klok verzet naar wintertijd. De klok wordt ‘s nachts een uur teruggezet. We zullen bidden volgens de NIEUWE tijd. Dit betekent dat jullie allemaal waakzaam moeten zijn om je horloge handmatig of automatisch te verzetten en je aan te passen aan de nieuwe tijd.

Vanaf die zondag, volgende week dus, gaat ook de wintertijd in en daarom is het avondgebed vanaf dan elke avond om 16.00 uur, zowel doordeweeks als op zaterdag en zondag.

Zondag 29 oktober is ook de gedenkdag voor Mor Julius Hasyo Cicek. We beginnen de Godsdienst eerder dan 08:00 uur, omdat we om 10:00 uur ook een dienst in het klooster hebben. We beginnen dus om 07:45 uur met het ochtendgebed en we maken de dienst iets korter en sneller, zodat degenen die naar het klooster willen gaan die mogelijkheid hebben.

Wij als kerkgemeenschap zullen ook hier in onze kerk brood geven ter nagedachtenis aan ZE Mor Julius die zondag na onze kerkdienst.

De dienst in het klooster begint om 09 uur volgens nieuwe tijd met het ochtendgebed en dan om 10 uur de Godsdienst. Alle gelovigen zijn welkom om deel te nemen.

Groeten van Abuna Yuhanes, de malfone & malfonyotho
en onze diakenen en iedereen uit Zwitserland!