Inloopavond Gebiedsvisie

Donderdag 27 januari van 18:00 tot 21:00 uur zal Trebbe Bouw de omgevingsvisie voor het gebied rondom onze kerk toelichten. Deze gebiedsvisie heeft Trebbe opgesteld in opdracht van de Gemeente Hengelo. Het kerkbestuur en andere belanghebbenden hebben hun wensen in dit plan kenbaar gemaakt.

De ontwerpvisie ligt tot en met 8 maart 2022 ter inzage. Na afloop van deze periode worden de eventuele inspraakreacties verwerkt.

Graag horen wij van onze leden wat jullie denken.

Let op: dit is nog slechts een visie, niet een uitgewerkt plan. Dat betekent dat op basis van deze visie, na goedkeuring, de bestemmingsplannen worden aangepast.

De inloopavond voor omwonenden en voor onze kerkleden vindt plaats in de zaal van onze kerk.