Maatregelen Corona

Naar aanleiding van de aangescherpte maatregelen uitgevaardigd door het Bisdom uit naam van aartsbisschop Mor Polycarpus Augin Aydin, zijn met onmiddellijke ingang, tot 1 april 2020 de volgende maatregelen van kracht:

  • Alle kerkdiensten zijn geannuleerd. De kerk is gesloten.
  • Madrassé is gesloten.
  • Salon is gesloten.
  • Rouwplechtigheden, begrafenissen en herdenkingen dienen zoveel mogelijk in besloten (familie)kring plaats te vinden.

Wat de situatie na 1 april zal zijn, hangt af van de ontwikkelingen die nauwlettend in de gaten worden gehouden.

UPDATE (op 6-april 2020):

De maatregelen zijn verlengd tot 28 april 2020.
Het kerkbestuur heeft daarom besloten dat er geen paasdiensten zullen plaatsvinden.
Tevens is er geen mogelijkheid voor het ontvangen van de Heilige Communie / Faghro.
Ernstig zieken kunnen contact opnemen met abuna Ghuri, dan wordt van geval tot geval bekeken wat en hoe hiervoor een oplossing kan worden gevonden.