Verlenging bestuurstermijn met 1 jaar

Omdat kerkbesturen wegens corona misschien onvoldoende in staat waren gesteld hun doelen te verwezenlijken, heeft Zijne Eminentie Sehidna Mor Polikarpus de kerken in Nederland gevraagd hun bestuurstermijn met 1 jaar te verlengen.

Onze kerk heeft haar eigen statuten. Hierin is geregeld dat besturen voor 3 jaar worden benoemd. Het zittend bestuur heeft geen principiele bezwaren tegen de toezegging van Sehidna en heeft evenzo respect voor de eigen statuten.

Vanuit de besturen van de kerken wordt ook het kloosterbestuur gevormd. Daarom is het belangrijk dat ook daarin stabiliteit en continuiteit zijn gewaarborgd.

Daarom heeft het zittend bestuur er vrede mee wanneer de verkiezingen voor het kerkbestuur met een jaar worden uitgesteld, maar nog liever luisteren we naar onze leden.

Wanneer u bezwaar heeft tegen het uitstellen van de verkiezingen voor het kerkbestuur met een jaar, spreekt u ons aub aan of stuur ons een email. Doe dat graag vóór 25 oktober zodat we tijd hebben om eventuele andere akties te nemen.

Hieronder de brief van Zijne Eminentie.