Yuhanes BarSaliba wordt Kasho van de Heilige Mariakerk

Op de Algemene Leden Vergadering van 19 juli 2020 is de keuze van Yuhanes BarSaliba als opvolger van Ghori Gabriel Kaya als priester van de gemeenschap, door de leden van de Mariakerk bevestigd.

Het kerkbestuur is blij met de keuze van de leden en feliciteert zowel Yuhanes alsook alle leden van de Mariakerk.

Op zondag 2 augustus wordt de volgende stap gezet richting Yuhanes’ priesterschap met zijn wijding tot Shamosho Evangoloyo door zijne eminentie Mor Polycarpus Augin Aydin in onze kerk.

Alle leden van de Mariakerk zijn van harte uitgenodigd de wijding bij te wonen, welke aansluitend aan de zondagmis wordt voltrokken.

Vanwege de corona-maatregelen is het aantal zitplaatsen in de kerk beperkt. Daarom zal de kerkelijke wijding in de zaal van de kerk kunnen worden gevolgd. Ook daar wordt de 1,5m maatregel toegepast, evenals buiten op het kerkplein. Volg aub de aanwijzingen op van de regelaars ter plekke.

Na de wijding is er koffie en thee.