Maatregelen Corona

Naar aanleiding van de aangescherpte maatregelen uitgevaardigd door het Bisdom uit naam van aartsbisschop Mor Polycarpus Augin Aydin, zijn met onmiddellijke ingang, tot 1 april 2020 de volgende maatregelen van kracht:

  • Alle kerkdiensten zijn geannuleerd. De kerk is gesloten.
  • Madrassé is gesloten.
  • Salon is gesloten.
  • Rouwplechtigheden, begrafenissen en herdenkingen dienen zoveel mogelijk in besloten (familie)kring plaats te vinden.

Wat de situatie na 1 april zal zijn, hangt af van de ontwikkelingen die nauwlettend in de gaten worden gehouden.

UPDATE (op 6-april 2020):

De maatregelen zijn verlengd tot 28 april 2020.
Het kerkbestuur heeft daarom besloten dat er geen paasdiensten zullen plaatsvinden.
Tevens is er geen mogelijkheid voor het ontvangen van de Heilige Communie / Faghro.
Ernstig zieken kunnen contact opnemen met abuna Ghuri, dan wordt van geval tot geval bekeken wat en hoe hiervoor een oplossing kan worden gevonden.

Algemene Leden Vergadering

De inperkende maatregelen van het kabinet om het coronavirus in te dammen leiden ertoe dat de aangekondigde Algemene Leden Vergadering van 22 maart 2020 niet zal doorgaan.

Op de ALV zou onze kandidaad-kuhno Yuhanes BarSaliba zich aan de gemeenschap presenteren. Daarnaast zou de kerkraad de resultaten van 2019 presenteren.

Wanneer de ALV zal plaatsvinden wordt bekend gemaakt zodra dat mogelijk is.

Shlomo
Shlomo