Yuhanes BarSaliba wordt Kasho van de Heilige Mariakerk

Op de Algemene Leden Vergadering van 19 juli 2020 is de keuze van Yuhanes BarSaliba als opvolger van Ghori Gabriel Kaya als priester van de gemeenschap, door de leden van de Mariakerk bevestigd.

Het kerkbestuur is blij met de keuze van de leden en feliciteert zowel Yuhanes alsook alle leden van de Mariakerk.

Op zondag 2 augustus wordt de volgende stap gezet richting Yuhanes’ priesterschap met zijn wijding tot Shamosho Evangoloyo door zijne eminentie Mor Polycarpus Augin Aydin in onze kerk.

Alle leden van de Mariakerk zijn van harte uitgenodigd de wijding bij te wonen, welke aansluitend aan de zondagmis wordt voltrokken.

Vanwege de corona-maatregelen is het aantal zitplaatsen in de kerk beperkt. Daarom zal de kerkelijke wijding in de zaal van de kerk kunnen worden gevolgd. Ook daar wordt de 1,5m maatregel toegepast, evenals buiten op het kerkplein. Volg aub de aanwijzingen op van de regelaars ter plekke.

Na de wijding is er koffie en thee.

De kerkdiensten worden hervat!

Wij zijn verheugd u mede te delen dat a.s. Zondag 5 juli de deuren van de kerk opengaan voor de kerkdiensten.
Uiteraard zullen de maatregel van de overheid nageleefd worden en zal er anderhalf meter afstand gehouden moeten worden.
De dienst begint om 08.00 uur en iedereen is welkom. Zodra de kerk vol is kunt u de dienst volgen op het scherm in de grote zaal. Ook daar zal rekening worden gehouden met dezelfde maatregelen.

Graag zien wij u zondag in de kerk en vragen wij u de instructies van het bestuur te respecteren om onnodige problemen met handhaving te voorkomen.

In Gods naam verblijven wij.

Shlomo
Shlomo