Inloopavond Gebiedsvisie

Donderdag 27 januari van 18:00 tot 21:00 uur zal Trebbe Bouw de omgevingsvisie voor het gebied rondom onze kerk toelichten. Deze gebiedsvisie heeft Trebbe opgesteld in opdracht van de Gemeente Hengelo. Het kerkbestuur en andere belanghebbenden hebben hun wensen in dit plan kenbaar gemaakt.

De ontwerpvisie ligt tot en met 8 maart 2022 ter inzage. Na afloop van deze periode worden de eventuele inspraakreacties verwerkt.

Graag horen wij van onze leden wat jullie denken.

Let op: dit is nog slechts een visie, niet een uitgewerkt plan. Dat betekent dat op basis van deze visie, na goedkeuring, de bestemmingsplannen worden aangepast.

De inloopavond voor omwonenden en voor onze kerkleden vindt plaats in de zaal van onze kerk.

Nieuwjaarsgroet van Abuna Yuhanes BarSaliba

Met het volgend nieuwjaarsgebed van pastoor Herman Joseph Kappen van Münster uit 1883, wil ik jullie allemaal een gezegend en gelukkig nieuwjaar wensen. Zoals het nieuwjaarsgebed uitdrukt, leggen wij de helft van de verantwoordelijkheid voor een goed jaar bij God – en de andere helft bij onszelf om goed te zijn en goed te doen!

Moge Gods zegen jullie jaar van 2022 verrijken!
Abuna Yuhanes BarSaliba

Neujahrsgebet, des Pfarrers von St. Lamberti zu Münster aus dem Jahre 1883

Herr, setze dem Überfluss Grenzen,
und lasse die Grenzen überflüssig werden.

Lasse die Leute kein falsches Geld machen,
und auch das Geld keine falschen Leute.

Nimm den Ehefrauen das letzte Wort,
und erinnere die Männer an ihr erstes.

Schenke unseren Freunden mehr Wahrheit,
und der Wahrheit mehr Freunde.

Bessere solche Beamte, Geschäfts-und Arbeitsleute, die wohl tätig, aber nicht wohltätig sind.

Gib den Regierenden gute Deutsche,
und den Deutschen eine gute Regierung.

Herr, sorge dafür, dass wir alle in den Himmel kommen,
aber nicht sofort.

(Vrij vertaald)

Heer, stel grenzen aan overvloed,
en laat de grenzen overbodig worden.

Laat mensen niet verkeerd geld verdienen,
en laat geld ook niet verkeerde mensen maken.

Neem het laatste woord van de vrouwen,
en herinner de mannen aan hun eerste.

Schenk onze vrienden meer waarheid,
en de waarheid meer vrienden.

Beter ambtenaren, zakenlieden en arbeiders die werkzaam zijn,
maar weinig schenken.

Geef de overheid goede burgers,
en de burgers een goede overheid.

Heer, zorg ervoor dat we allemaal naar de hemel gaan,
maar niet meteen.

Shlomo
Shlomo