De valkuilen van Social Media

Dangers of Social Media | Destinations for Teens Mental Health

Vanuit de kerk worden twee avonden georganiseerd om u te informeren over de gevaren van social media, Whatsapp, Facebook etc. voor onze jongeren. Veel jongeren, ook bij de Suryoye, kunnen door verkeerd gebruik in ernstige problemen komen. Denk hierbij aan loverboys, sexting, verspreiden van foto’s, strafbare feiten etc.

De eerste avond op 24 februari, is speciaal voor de jongeren. Op deze avond zullen Skilzz, Abuna, de jeugdagent, jeugd-BOA en de vertrouwenspersoon voor onze gemeenschap aanwezig zijn. De avond is gericht op het informeren over de gevaren, wat je kunt doen om problemen te voorkomen, maar ook wat je kunt doen als er al een probleem is.

Op 28 februari wordt het onderwerp door dezelfde organisaties behandeld, speciaal voor ouders.

Beide bijeenkomsten vinden plaats in de zaal van onze kerk.

Inloop is vanaf 18:30 uur. Aanvang is om 19 uur, einde om 21 uur.

Jongerenavond en jongerendienst

Komend weekend zijn er 2 activiteiten speciaal voor de jongeren van onze kerk.

ivm Azza is de jongerenavond verplaatst naar Zaterdag 12 februari

Vrijdagavond 11 februari is een bijeenkomst voor de jongeren van onze kerk, als aftrap van de jongerenactiviteiten in een nieuw format. Voor jongeren vanaf ongeveer 15 jaar. We beginnen om 19 uur (inloop is vanaf 18:30 uur), in de zaal van onze kerk.

Kom, of stuur uw kinderen

Zondagmiddag van 12:00 tot 13:00 wordt een kerkdienst gehouden speciaal voor onze jeugd. De inhoud van de dienst wordt toegelicht of uitgelegd in het Nederlands. Na de dienst staat een hapje en een drankje klaar voor de jongeren in de zaal van onze kerk.

Shlomo
Shlomo